Öğretmenler sözleşme yenileyecek

  • Giriş : 06.07.2006 / 00:00:00

Sözleşmeli öğretmenler 4 - 31 Temmuz arasında sözleşme yenileyecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin hizmet sözleşmelerinin süresinin 31 Aralık 2006 tarihinde sona ereceğini belirterek, yeni sözleşmelerini il ve ilçe eğitim müdürlüklerine giderek 4 Temmuz 2006- 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında mesai bitimine kadar imzalamaları gerektiğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözleşmeli öğretmenlerin durumu il ilgili bir genelge yayınladı. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında norm kadro uygulaması sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine imkân sağlandığının hatırlatıldığı genelgede, sözleşmesi 31 Aralık 2006 tarihinde sözleşmesi sona eren kısmi zamanlı geçici öğreticilerin örgün eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, istihdamlarına ilişkin hizmet sözleşmesinin, öğreticilerle il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri arasında karşılıklı olarak 4 Temmuz 2006- 3l Temmuz 2006 tarihi mesai bitimine kadar imzalanacağı ifade edildi.

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerde; öğrenim durumu ve diğer yönlerden halen görev yapan emsali kadrolu öğretmenlerde 657 sayılı kanunun 48. maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerinde yer alan genel şartların yanı sıra aranan özel şartlar şöyle:

-Lisans düzeyinde mezun olduğu yüksek öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin 12 Temmuz 2004 tarih ve 119 sayılı kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

- Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin ve Pedagojik Formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son 6 aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek,

- Kırk yaşından gün almamış olmak,

- Görevlendirildiği tarihte Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alanı itibarıyla Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

- Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak.


Genelgeye göre; 2005-2006 öğretim yıllında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak görev yapanlardan; öğrenim durumu yönünden, Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin 12 temmuz 2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirtilen yüksek öğretim programlardan mezun olanlar ile sözleşme yapılacak. Öğrenimi Talim ve Terbiye Kurulu'nun yukarıda belirtilen kararında yerverilmeyenler ile sözleşme imzalanmayacak, durumlarında tereddüde düşülenler hakkında emsal oluşturmaması bakımından Bakanlıktan görüş sorulacak.

Öğrenim durumları itibarıyla Türkçe alanında görevlendirilen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ile İngilizce alanında görevlendirilen yüksek öğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler, görevlendirildikleri alanlarda görevlerine devam edeceklerinden bunlardanisteyenlerle yeniden sözleşme imzalanacak.

Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesine göre sözleşme yapmış oldukları öğretmenlik alanı dikkate alınarak emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevini yapmak zorunda olacak. Örneğin; Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise haftada 20 saat alanlarında aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü olacak.

Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız 2 aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmeleri (yarı yıl ve yaz tatilleri, yangın, yer sarsıntısı, salgın hastalık, su basması, kar yağışı vb. mücbir nedenlerle eğitim kurumunun kapalı olması durumları hariç) feshedilecek.

Öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilerek karşılanan eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmeyecek.

2005-2006 öğretim yılında görevlendirilenlerden, görevlendirildiği dönemde askerlik dahil herhangi bir nedenden dolayı göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı görevden ayrılmaları nedeniyle sözleşmesi feshedilenler, bu Genelge çerçevesinde sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlatılmayacaklar.

Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecek. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere 2006 yılı içinde Bin 75 YTL brüt aylık ücret ödenecek. Bunların ücret ödemeleri her ayın 15' inde peşin olarak yapılacak.Bunlardan ayın 15'inden önce göreve başlayanlara,göreve başladıkları tarih ile ayın 15'i arasındaki ücretleri ilk alacakları sözleşme ücretleri ile birlikte ödenecek.

Hizmet sözleşmelerinin süresi Bütçe kanunu gereğince 31 Aralık 2006 tarihinde sonaerecek. 2007 yılı için sözleşmeli öğretmenlerin gerekli şartları taşımaları halinde yenisözleşme imzalanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious