Öğretmenlere ödenek müjdesi

Öğretmenlere ödenek müjdesi.13719
  • Giriş : 29.09.2008 / 15:56:00

MEB, öğretmenlerin haftasonları da tedavi ve yol harcırahlarının ödenebileceğini açıkladı..

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ya da resmi tatillerde, tedavi yolluğu ve yol harcırahlarının ödenmesini isteyebileceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatlarında görev yapan personelin mesai saatinden sonra tedavi amaçlı görev mahalli dışına çıktığı günlerde, tedavi yolluğunun ve yevmiyesinin ödenmesi konusunda müdürlüklerce yaşanan sıkıntıya açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, konu ile ilgili sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Konaklı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre memuriyet mahalli dışındaki sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla gönderilen memurun ve aile fertlerinin yol masrafı ve gündelik ödeneğinin personele ödeneceğini bildirdi. Konaklı, "Tedavi ve refakatçi harcırahı ödenebilmesi, ancak mevzuatla belirlenen sevk prosedürüne uyulması halinde mümkün bulunmaktadır. Sevk prosedürüne uyulmaması halinde ise harcırah ödenebilmesine imkan bulunmamaktadır" uyarısında bulundu. .

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI SEVK YAPILMAYACAK"

Konaklı, kanuna göre, personelin tedavisinin bulunulan mahalde sağlanamaması halinde, hastanın tedavisinin yapılabileceği en yakın diğer bir yerdeki sağlık kurumuna sevkinin yapılması gerektiğini kaydederek, "Ancak tıbbi gereklilik hallerinde ve muayene ve tedavi işlemlerinin anılan yönetmelikteki genel esaslar çerçevesinde belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanamaması halinde memuriyet mahalli dışına sevk işlemi yapılması mümkün bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

HAFTA SONLARI VE TATİL GÜNLERİNİN HARCIRAHI DA ÖDENECEK"

Harcırah ile ek ders ücretinin yasal dayanaklarının farklı olduğunu anımsatan Konaklı, her iki ödemenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ve aynı gün içinde hem ek ders ücretinin hem de harcırahın ödemesinin birlikte yapılamayacağını söyledi. Konaklı, tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlerden aynı gün içinde tedavisini yaptırıp memuriyet mahalline dönenlere ise tedavi yolluğunun ödeneceğini bildirdi. Konaklı, "Diğer taraftan, mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ya da resmi tatillerde harcırah ödenmeyeceğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığından söz konusu günlerde de harcıraha müstahak olanlara harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*