OKS'de bu yıl dikkat edilmesi gereken sorular

OKS'de bu yıl dikkat edilmesi gereken sorular.12384
  • Giriş : 26.04.2008 / 09:00:00

Bakanlık, OKS’de soru alanlarını daralttı. Uzmanlar, soru çıkma olasılığı düşük olan ve çalışılması gereken konuları belirledi Sınavlarda farklı müfredatların çakıştığı alanlardan soru sorulacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milli Eğitim Bakanlığı okullar arasındaki müfredat farklılığı nedeniyle
çıkabilecek sorunların önüne geçmek için OKS’de soru sorulacak alanları
daralttı. 120 ilköğretim okulunda pilot olarak yeni müfredatın uygulanması nedeniyle, her iki müfredatın kesiştiği alanlardan soru sorulmasına karar verildi. İki müfredatı da inceleyen Uğur Dershanesi Rehberlik uzmanları, soru çıkma ihtimali düşük olan ve özellikle çalışılması gereken konuları belirledi.

Sorulma şansı düşük olan konular şöyle:
Matematik:
Oklit bağlantıları, işlem, modüler aritmetik konuları pilot okullarda uygulanan yeni müfredatta yer almıyor. Soru tipi olarak daha günlük hayata yakın modeller ve senaryoların kullanıldığı sorular yöneltilecek.
Türkçe: Dil bilgisi konuları, klasik tarzda işlenmiyor. Bu yüzden önceki
sınavlarda olduğu gibi alışılagelmiş tarzda sorular değil, daha kolay
algılanabilir sorular yer alacak.

Sosyal bilimler: Tarihin tanımı, ilkçağ uygarlıkları, duraklama dönemi, dağılma dönemi ve siyasi olaylar (ancak, ıslahat hareketleri var) dünyanın hareketleri,
izohipsler, coğrafi bölgeler ortak konular arasında yer almıyor.

Fen ve teknoloji: İki müfredatta örtüşmeyen konular çözünürlülük, hücre zarı
madde geçişi ve dokular. Ancak, çözelti konusu yedinci sınıfta biraz işleniyor.
Matematik: Kümeler, kareköklü sayılar, harfli ifadeler, problemler ve tipleri,
istatistik ve grafikler, olasılık, üçgende benzerlik, dörtgenler, çember ve
daire konuları ağırlıklı olarak gözden geçirilmeli. Bunlar, bir kez daha
çalışılmalı.

Türkçe: Türkçenin yüzde 80’i anlam bilgisi, yüzde 20’si ise dilbilgisi ve
kullanımıyla ilgili. Üzerinde durulması gereken konular, sözcük, cümle, paragraf bilgisi, cümlenin öğeleri, anlatım bozukluğu, eylemde çatı, eylemsi, cümle türleri.

Fen ve teknoloji: Elektrik, basınç, kaldırma kuvveti, hareket, iş enerji ve
basit makineler, maddenin tanecikli yapısı, periyodik tablo, kimyasal bağlar,
kimyasal tepkimeler, asit ve bazlar, hücre, fotosentez, solunum, canlıların doğa ile iletişimi, canlılarda üreme ve gelişme, kalıtım.

Sosyal bilgiler: İslamiyet öncesi Türk tarihi, İslam tarihi, Türk İslam tarihi,
Osmanlı kuruluş ve yükselme, Avrupa tarihi, inkılap tarihi, coğrafi konum, ölçek bilgisi, Türkiye’nin iklimi, Türkiye’nin coğrafi konumu, komşuları ve Türk dünyası, vatandaşlık bilgisi... Tarih konularında inkılap tarihi yüzde 70
ağırlıkta.

MİLLİYET

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious