OKS'ye neşter vuruldu

  • Giriş : 17.03.2007 / 00:00:00

Yeni müfredatla ölçme yapılamayınca OKS'ye neşter vuruldu

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nı (OKS) kaldırarak yerine getirdiği sistemin, yeni müfredatla öğrencilerin durumlarının ölçülmesindeki sorunlardan kaynaklandığı ortaya çıktı. Bakanlığın yeni müfredatın uygulamasına ilişkin yaptırdığı ankette öğretmenler, okul yöneticileri ve müfettişler yeni müfredatla "ölçme ve değerlendirme" yapılamadığına işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), ilköğretim 6'ncı sınıflarda yeni müfredatın pilot olarak uygulanmasının ardından sonuçları görmek için ankete dayalı bir değerlendirme yaparak, rapor hazırladı.

Pilot uygulamanın yapıldığı Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Samsun ve Van'dan 108 okul yöneticisi, 680 öğretmen, 365 müfettiş, 492 veli ve 3 bin 298 öğrenciyi kapsayan anket çalışmasında katılımcılara, yeni müfredatın kazanımları ve olumsuzluklarına ilişkin sorular yöneltildi.

PROGRAMIN ANLAŞILIRLIĞINDA SORUN YOK

Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ile sosyal bilimler dersinin yeni müfredatlarının ayrı ayrı ele alındığı raporda öğretmenler, okul yöneticileri ve müfettişler "program anlaşılır mı" sorusuna yüzde 70 oranında olumlu yanıt verdi. Programla hedeflenen etkinlik ve kazanımların da eğitimciler tarafından desteklendi.

ÖLÇME YÖNTEMİ KARIŞIK

Raporla yeni müfredatın zayıf yönleri de belirlendi. "Ezberci eğitimin kaldırılması" ve "bilginin inşaa edilerek öğrenilmesi" anlayışıyla getirilen yeni müfredatta başta getirilen "ölçme ve değerlendirmede sorunlar yaşanır" görüşleri raporla da desteklendi. Öğretmeler, okul yöneticileri ve müfettişler yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme konusunda getirdiği yöntemin başarısız olduğunu işaret etti. Raporda, yeni müfredatın ölçme ve değerlendirme yönteminin eksikliği şöyle ifade edildi.

"Öğretmenlerin önemli bır kısmı öğretim programındaki etkinlik örneklerinin kazanımları gerçekleştirecek nitelikte olmadığı, kazanımların öncelikler üzerine dayandırılmış ve sonraki öğrenmelere hazırlayıcı görünmediği, ölçme ve değerlendirme araç veya yöntemlerinin kazanımların gerçekleşme derecelerini ortaya çıkarmayacağı görüşündedirler. Öğretmenlerin büyük bir bölümü ölçme yöntemleriyle değerlendirme sistemlerini çok karmaşık bulmakta tamamına yakını ölçme yöntemleriyle değerlendirmenin zaman alıcı olduğunu düşünmektedir."

ÖLÇÜM YAPILAMIYOR

Okul yöneticileri de yeni müfredatın zayıf yönleri arasında "ölçme ve değerlendirme yapılamamasını" gösterdi. Yöneticiler öğrencileri aktif hale getirdiğini ifade ettikleri müfredatın "zayıf" yönlerini şöyle sıraladı:
"-Ölçme ve değerlendirme konusunun yeterince açık olmaması,
-Ölçme değerlendirme yapılamaması,
-Okulların fizik ve teknolojik alt yapısının yetersizliği,
-Öğrenci mevcutlarının fazla olması, ikili eğitim olumsuz etkileri,
-Uygulayıcıların yeterli bilgiye sahip olmamları,
-Ders araç gereçlerinin yetersiz olması, kaynak kitap bulunmaması,
-Öğrencilerin araştırma yapmaları için velilelerin sosyo-ekonomik ve kültürel durumlarının yeterli olmaması,
-Öğrenci ve öğretmenlerin materyal bulmalarında güçlük çekmeleri,
-Etkinliklerde sürenin az gelmesi,
-Öğrenci ve velilerin OKS kriterleriyle ilgili kaygı içinde olmaları,
-İmkanı yetersiz öğrencilerin araştırma yapamamaları,
-Öğrenme güçlüğü olan ya da üst seviyelerde bulunan öğrencilerin düşünülmemiş olmaları,
-Velilerin yeterince bilgilendirilmemiş olmaları,
-Öğretmenlerin hazırlıklarının yeterli olmaması,
-Öğretmen sırasında bölümler arasında kopukluklar olması,
-Değerlendirme için yeterli zaman bulunamaması."

MÜFETTİŞ DE ÖLÇMEDE SORUN VAR DEDİ

Müfettişler de yeni müfredatın ölçme ve değerlendirmede sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, "Öğretmenler etkinlikler için ayrılan zamanı elverişli bir şekilde kullanamamaktadırlar. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili eksiklikler vardır" görüşünü dile getirdi.

VELİLERİN YÜZDE 46'SI ENDİŞELİ

Görüşleri alınan velilerin yüzde 54'ü müfredatın uygulamasına ilişkin "herhangi bir endişesi olmadığını" dile getirirken, velilerin geriye kalan yüzde 46'sı çeşitli gerekçelerle endişelendiklerini belirtti. Veliler endişeli oldukları konuları şöyle sıraladı:
"-Öğrenciler gereği gibi eğitim alamıyor,
-Sistemde belirsizlikler var,
-Öğrencilerin OKS ve ÖSS'de durumları belirsiz,
-Programda bilgi az,
-Konular basitleştirilmiş,
-Programın sürekli olup olmayacağı belirsiz,
-Öğretmenler yeterince eğitim alamıyor."

ÖLÇME DE SORUN ÇIKINCA OKS NEŞTER YEDİ

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın OKS'nin yerine açıkladığı yeni sistemin temel nedenlerinden biri değerlendirme raporu. Bakanlık 6, 7 ve 8'nci sınıflara üç ayrı merkezi sınav koyarak bir yandan yeni müfredattan kaynaklı ölçme ve değerlendirme yönteminde yaşanan sorunu aşmayı bir yandan da sürekli eleştirilen OKS'yi kaldıran yeni sistemi uygulama kararı almış oldu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious