Orgeneral Başbuğ'dan ilk konuşma!

Orgeneral Başbuğ'dan ilk konuşma!.9010
  • Giriş : 28.08.2008 / 18:08:00
  • Güncelleme : 28.08.2008 / 18:47:34

Genelkurmay Başkanlığı görevini Büyükanıt'tan alan Orgeneral İlker Başbuğ, yeni görevinde ilk kez konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Orgeneral İlker Başbuğ, devir teslimden sonra kürsüye gelerek konuşmaya başladı.: Türkiye tarihin bütün dönemlerinde tarihin odaklandığı bir ülke konumundadır.

Tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır sözü çok önemlidir. bugün çevremize baktığımızda İran, Irak Afganistan, Gürcistan'ın durumu ortadadır. Napolyon'un söylediği gibi Bir ülkenin coğrafyası o ülkenin kaderidir., Berlin Duvarının yıkılışı, 11 Eylül gibi olaylar dünya dengelerini temelden değiştirmiştir.

Küresel anlamda güvenlik ya her yerde ya hiçbir yerdedir. Artık barış ve güvenliği ne tek başına ne ittifaklar sağlayabileceğini gösterebilmektedir. Bu nedenle görmemek anlamamak Türkiye'yi tehlikeden uzak tutmaya yetmez. Türkiye geniş bir risk yelpazesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle politik askeri ve sosyo kültürel güçlere sahip olmak durumundadır. Bu da Akıllı güç kavramının gerçeğinin ta kendisidir.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni Laik demokratik ve Cumhuriyet ilkeleri üzerinde varlığını sürdürmektedir. Atatürk bu ülkeyi Ulus devlet üzerine kurmuştur. Ancak bunu ifade ederken ortak değerleri paylaşan herkesin aynı bütün içinde olduğu vurgusunu yapmıştır. Gelinen durumda ulus devlet kavramının yıkıldığı gözüküyor gibi gözükse de bugün hala ulus devletler hala varlıklarını sürdürebilen ülkeler konumundadır.

Bize göre Türkiye'nin ulus devlet yapısı tartışılabilecek bir konu değildir. Ulus devleti tartışmak Türkiye'nin ulusu ile birliğini bütünlüğünü istememek demektir. Devlet birliğini koruyacak unsurları tartışmaya açamaz.

Bunu yaparken küresel gelişmeleri gözardı edilemez. Bunun en belirgin vurgusu küresel düşün ulusal hareket et düstüru öne çıkmaktadır. Bu durumu bugün Avrupa Ülkeleri ciddi bir şekilde uygulamaktadır.

Ulusun birliğini korumak için de medyanın önemli rolü vardır. Tüm kurumlar ortak değerlere saygı duymak durumundadır.  Bireyin topluluğa bağlıdır. Bu bağlılık ortak bilinç ve ortak vicdan kavramları üzerinde uzlaşılmalıdır.

Gerektiğinde kişisel çıkarlarını aşabilen,  kamunun ve ülke çıkarlarını ön plana alan ülkeler başarıya ulaşmaktadır. Devletin değerlerine sıkı sıkı bağlı kalınarak refah tedbirlerini artırmak zorundadır.

Bugün bölücü terör örgütünün temelinde etnik milliyetçilik vardır. Etnik milliyetçilik peşinde koşanlar ulus devlet yapısını hedef almaktadır. Türkiye kişilerin hak ve özgürlükleri konusunde gerekli her türlü düzenlemeyi yapmıştır. Bunun dışında kimse Türkiye'den ayrıcalık isteyemez ve bekleyemez.  Ülkenin birliğini bütünlüğünü riske sokacak hiçbir talepte bulunulamaz. Bu tür konular kasıtlı olarak ülke gündemine sokulursa ayrışmalara neden olacağı kaçınılmazdır.

Ulusal devlet ülke ulus egemenlik unsurları bakımında teklik özelliği gösterir. Üniter devlet bölgecilik ve ayrımcılık yapılmamasının garantisidir.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Laiklik ilkesi Cumhuriyetinin temel değerlerinden biridir. Laikliğin tanımı da Anayasa'da yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin Laikliğe yönelik yorumları da bu kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Türk silahlı kuvvetlerinin laikliğe karşı temel duruşu yadsınamaz.

Askerlik mesleği moral değerlere önem veren bir meslekler arasında gelmektir.

Cumhuriyetin diğer temel niteliği de demokrasidir. TSK demokrasi ve demokratik kurallara sağlıdır. Demokratik yaşamda çoğulculuk esas olmaldır. Laikliğin demokrasi ile çatıştığı doğru değildir. Laiklik demokrasinin ana itici gücünü oluşturmuştur. Etrafımızdaki gelişimelere bakılınca bu daha iyi görülmektedir.  Herkesin insan onuruna yakışır bir hayat yaşamasını sağlamak sosyal devletin bir sorumluluğudur.  Giderek güçelenen bazı cemaatler ekonomiyi yönlendirmeye dine bağlı bir yaşama doğru gidişe yol açmaktadırlar.


Ayrıntılar geliyor...

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*