Ormanlar eski görünümüne kavuştu

  • Giriş : 28.02.2006 / 00:00:00

Elazığ Orman Bölge Müdürü Cafer Orhan, güvenlik nedeniyle yaşanan göçten dolayı ormanlarda gözle görülür bir toparlanma olduğunu açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bu artışta ağaç dikiminin de etkili olduğuna değinen Orhan, en büyük payın güvenlik nedeniyle boşalan yerlerde ormanın tahrip olmaktan kurtulması olduğunu dile getirdi.Bütün uyarı ve bilgilendirmelere rağmen orman ve meşeliklerde hayvanların özellikle küçükbaşların otlatılması ormanların büyük tahribata uğramasına sebep oluyor. Okullarda derslere bile konu olan bu yanlışın bir türlü önüne geçilemiyor.Hayvanların otlatılmasının yanısıra, özellikle 3 yıllık ve daha genç sürgün ve filizlerin kesilerek hayvanlara yemlik olarak götürülmesi ormanları iyice içler acısı bir hale sokuyor. Terör olaylarının başladığı ve büyük bir dehşetle sürdüğü zamanlarda bir çok insan evini ve köyünü terk ederek büyük şehirlere göç etti. Bu insaların büyük bir çoğunluğu geçimini hayvancılıkla sağlamaktaydı.

Göç eden bu insanlarla birlikte beslemiş oldukları ve ormanlar için büyük bir risk olan hayvanların da sayısında büyük bir azalma oldu. Besledikleri hayvanlar için ormanı doğal bir otlatma alanı olarak gören bu insanlar, özellikle sonbaharda meşeliklerin dallarını keserek yemlik olarak getiriyordu.Ormanların en büyük sorununun otlatma olduğunu belirten Orhan, ”Aşırı otlatmalar ve yemlik olarak kesilen sürgünlerden dolayı ormanlar büyük zarar görüyor. Bölgede bulunan ormanların yüzde 40’ı otlatmadan dolayı tahrip oluyor.” dedi. Bazı bölgelerde güvenlikten dolayı göç sebebiyle azalan hayvan sayısıyla orantılı olarak bu tahribatın durduğunu vurgulayan Cafer Orhan, ”Bu bölgelerde güvenlik nedeniyla boşalma oldu. Azalan hayvan sayısıyla birlikte otlatmada o derece geriledi ve baskı azaldı. Buralarda ormanın kendini yenileyip diğer yerlere göre daha iyi geldiğini tespit ettik.” şeklinde açıklamada bulundu.Buna rağmen ormanların yine en büyük düşmanının otlatmalar olduğuna işirat eden Orhan, şöyle devam etti. ”Bölgenin geçim kaynağı hayvancılık olduğundan burada bulunan ormanlar otlatmadan büyük zarar görmekte. Ayrıca son baharda hayvanlara yedirilmek için kesilen dallarda bir diğer boyutu olarak karşımıza çıkmakta.”Bütün bu nedenlerden ormanlara büyük bir baskı olduğunu anlatan Cafer Orhan, halkın bilinçlenmesinin yanında ahır ve besi hayvancılığına geçilmesiyle bunun önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte toplam 13 ilde müdürlük ve şeflik olarak çalışmalar yapılmakta. Bu iller Elazığ, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Van, Şırnak, Batman, Mardin, Malatya, Muş ve Bingöl.Bu müdürlük ve şeflikler, ormanların korunması işletilmesi, planlanması, geliştirilmesi ve rehabilitasyon çalışmalarını yapmakta. Bunun yanında ağır kış şartlarıyla da bilinen bölgede askeriye başta olmak üzere okul ve resmi kurumların yakacak ihtiyacıda bu kurmular tarafından karşılanmakta. Ayrıca ormanlarla ilgili yapılacak işlemler için tüm izin ve belgeler buralardan karşılanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious