Orta Doğu'nun 2007 görünümü iyi

  • Giriş : 21.12.2006 / 00:00:00

IMF Başkan Yardımcısı Takatoshi Kato, Orta Doğu'nun 2007 için tahmininin iyi olduğunu bildirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kato, "Riskler gelecekteki çatışma potansiyeliyle ve güvenlik durumunun giderek kötüleşmesiyle bağlantılıdır. Aynı zamanda hükümetlerin kendi ortamlarına daha uygun politikalar düzenlemeleri gerekir" dedi.

Kato, Orta Doğu ülkelerinde görev yapan ekonomi muhabirleri ve yazarlarına yönelik olarak Dubai'de düzenlenen seminerde, bölge ve dünya ekonomisini değerlendirdi. "Makroekonomik Politikaları İletişimle Güçlendirmek" başlıklı konuşmasında Kato, "Dünya ekonomisi yıllarca süren güçlü bir büyüme görünümü veriyor. Küresel ekonomide değişiklikler, yoğun sermaye hareketleri ve yeni ekonomik güçlerin yükselişi tüm ülkelere ve küresel kurumlara yeni mücadele alanları getirmektedir. Politikacılar sürdürülebilir istikrar ve ekonomik büyümeye yönelik politikalar ve araçlar oluşturmak için bu kendilerini değişikliklere uyarlamak durumundadır" dedi.

Japonya eski Maliye Bakan Yardımcısı Kato, IMF'nin yoksul ülkelerle gelişmekte olan ülkelere daha çok söz hakkı ve kota vermesi çalışmalarına değinirken, "Bu gelişme dünyanın hızlı değiştiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır ve IMF'nin kendisini üyelerinin 21'inci yüzyılın zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir biçime uyarlamaya ihtiyacı vardır" dedi.

Kato "Kendi kuruluşumuz için öngörülen reformları kucakladığımız şu an, IMF için heyecan verici bir an. Dünya ekonomisini güçlü ve sürdürülebilir büyüme yolunda tutmak için önemli bir rol oynamaya devam edeceksek, bu çabaların kritik çabalar olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

DÜNYA VE ORTA DOĞU DEĞERLENDİRMESİ

Geçen yıl küresel ekonominin yüksek petrol fiyatlarına karşı esnek davranış gösterdiğini, faiz oranlarının arttığını, IMF'nin 2006 ve 2007'de dünya ekonomisi için büyüme tahminlerinin cesaret verici olduğunu kaydeden Kato, "Büyüme tahmini yıllık ortalama yüzde 5'tir, ancak enflasyon riski üretim açıkları daralırken bir endişe konusu oluşturuyor. Yüksek petrol fiyatları da enflasyon ve büyümeye 'karşı etki' yapabilir. Küresel ekonomik dengesizliklerin yarattığı düzensizliklerin oluşturduğu riske de değinmek gerekir" dedi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ekonominin, bazı ülkelerdeki güvenlik sorunlarına ve ekonomideki son varlık düzeltmelerine karşın göreceli olarak iyi durumda olduğunu belirten Kato, şu konulara değindi:

"-Ilımlı küresel ortam ve yüksek petrol fiyatları Orta Doğu'da güçlü ekonomik performansa katkıda bulundu. Ekonomik büyüme 1982-2002 yılları arasında yüzde 4'ün altında iken 2003-2005 yılları arasında ortalama yüzde 5,5 düzeyinde olmuştur. Bölge için 2007 tahmini de iyi.

-Riskler gelecekteki çatışma potansiyeliyle ve güvenlik durumunun giderek kötüleşmesiyle bağlantılıdır. Aynı zamanda hükümetlerin kendi ortamlarına daha uygun politikalar düzenlemeye gerek vardır, bizim de katıldığımız gibi yüksek petrol fiyatları en azından bir süre için şimdiki yerinde duracaktır.

-Bölgede, bazı hükümetlerin daha güçlü makroekonomik kuruluşlar oluşturma niyetlerini cesaret verici buluyoruz. Bu hükümetler petrol dışı sektörlerin sürdürülebilir hızlı büyümesini ve yeni istihdam olanakları yaratmayı amaçlayan insani gelişme, fiziki altyapı ve büyük yatırımları desteklemektedirler. Yatırımlar aynı zamanda küresel dengesizlikleri azaltma yönündeki uluslararası çabalara da katkıda bulunacaktır."

"POLİTİKALARI TOPLUM DESTEKLEMELİ"

Takatoshi Kato, "IMF ve üye hükümetler olarak, desteklediğimiz politikalar daha yaygın bir anlayış ve toplumdan destek alarak yönetilirse daha etkin olacaklardır" dedi.

BASINA ÖVGÜ

Ekonomik gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgisini genişletmek için, IMF'nin saydamlığını sadece resmi doküman yayımlamanın ötesinde artırmak, kurum yönetimi ve kadrolarının daha fazla sosyal katkılarda bulunmalarını, kamuoyundaki politik tartışmalara katılmalarını sağlamak için adımlar attıklarını anlatan Kato, "Gazetecilere yönelik desteklerimizi de, özellikle gelişen ekonomiler ve düşük gelirli ülkelerde, IMF kadrolarıyla çeşitli tartışma fırsatları oluşturmak suretiyle artırıyoruz. Amaçlarımızdan biri de ekonomik konular üzerinde yüksek nitelikli haber ve araştırmaları teşvik etmeyi denemek. Bu arada basın ve resmi olmayan gruplarla tartışmalar aynı zamanda bizim için de öğrenme fırsatı oluşturuyor. Sizlerin IMF'nin konumu ve sahip olması gereken öncelikleri konularındaki bakış açılarınızı öğreniyoruz ve bu, analizlerimizin niteliğini güçlendiriyor" dedi.

IMF'nin ekonomi kamuoyu ve basınla toplantılarının istikrar politikaları, uzun dönemli kalkınma politikaları, bunları yürütmenin güçlükleri üzerinde tartışma yaratarak doğrudan teknik yardımı tamamladığını anlatan Kato, "Kamuoyundaki tartışmalar siyasetçileri, kalkınma ve gelişmede en az 'iyi hazırlanmış politikalar' kadar önemli olan 'kurumları' güçlendirmeye teşvik ediyor" dedi.

Takatoshi Kato, IMF'nin ekonomide uluslararası standartlar ve yasaların kabul edilmesi ve gözlem raporlarının üye ülkeler tarafından yayımlanması suretiyle saydamlığı da desteklediğini bildirdi.

IMF'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporlarının da bölgeler itibarıyla son ekonomik gelişmeleri inceleyerek ekonomik politikayı belirleyenlere öneriler getirdiğini anımsatan Kato, raporların bölgesel ve uluslararası ekonomik çıkarımların ulusal politikalara etkilerini içerdiğini bildirdi.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious