Ortadirek geri dönüyor

  • Giriş : 05.11.2006 / 00:00:00

Dar ve orta gelirli vatandaşların milli gelirden aldığı pay 10 yılda yüzde 22 artarken, zenginlerin payı yüzde 8 azaldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Birbiri ardına yaşanan ekonomik krizler nedeniyle adeta yok olma sürecine giren “ortadirek” geri dönüş sinyalleri veriyor.

Toplumun çeşitli kesimleri arasındaki gelir dağılımı uçurumunu ölçerek bulunan “Gini katsayısı”na göre, 1994 ila 2004 arasındaki 10 yıllık dönemde toplumun en alt gelir grubunda bulunan kesimlerinin yıllık kullanılabilir gelirinde sürekli bir artış olurken, toplumun en zengin kesiminin gelirinde belirgin düşüş yaşandı. Gini Katsayısı’nın “0”a yaklaşması uçurumun azalmasını, “1”e yaklaşması artmasını gösteriyor.

İşte uluslararası düzeydeki hesaplama yönteminden çıkan sevindirici sonuçlar: Toplumun en yoksul grubunu oluşturan nüfusun yüzde 20’lik kesimi 1994’de toplam gelirden sadece yüzde 4.9 pay alırken 2004 yılında aldığı pay yüzde 6’ya çıktı. Aynı şekilde ikinci gruptaki yüzde 20’lik kesimin milli gelirden aldığı pay da yüzde 8.6’dan yüzde 10.7’ye yükseldi. Bu iki gruptaki gelir artışı sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 24 oldu. Orta gelir düzeyine sahip üçüncü yüzde 20’lik grubun milli gelirden aldığı pay da yine yüzde 20 oranında artarak yüzde 12.6’dan yüzde 15.2’ye ulaştı. Düşük ve orta gelirli toplum kesimindeki gelir artışına karşın 10 yıllık dönemde çok zengin denilebilecek beşince yüzde 20’lik dilimin milli gelirden aldığı pay ise yüzde 16 oranında azalarak yüzde 54.9’dan yüzde 46.2’ye düştü.

ZENGİNİN PAYI AZALDI

Çok fakir, fakir ve orta düzey gelir gruplarını ifade eden toplumun yüzde 60’lık bölümü ile orta üstü ve üst gelir grubuna dahil nüfusun zengin kesimini ifade eden yüzde 40’lık dilim karşılaştırıldığında, 10 yıllık sürecin yine az da olsa yoksul ve orta gelirliler lehine geliştiğini işaret ediyor.

1994 yılında toplumun zengin kesimini ifade eden yüzde 40’lık dilimi toplam ülke gelirinin yüzde 73.9’unu kullanıyordu. 2004 yılına gelindiğinde bu kesimin kullandığı gelir yüzde 68.1’e geriledi. İlk üç gelir grubunun toplamını ifade eden yüzde 60’lık dilimde yer alan yoksul ve orta gelir grubuna dahil vatandaşların milli gelirden aldığı pay ise yüzde 13.5’ten yüzde 16.7’ye yükseldi. Bu dönemde toplumdaki gelir dağılımı uçurumunu ölçen Gini katsayısı da 0.49’dan 0.40’a geriledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious