Otobüslerde soğan ve lahmacuna son!

Otobüslerde soğan ve lahmacuna son!.16333
  • Giriş : 04.04.2007 / 00:00:00

Şehirlerarası yolculuklarda, yumurta, soğan, pide ve lahmacun yenilmeyecek; otobüslerde, tavuk ve horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

TBMM Adalet Komisyonu, 15 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 175 maddesini daha kabul etti. Tasarıyla ilgili alt komisyon metni üzerinden sürdürdüğü çalışmasına, bugün taşıma işlerine ilişkin hükümleri içeren 851. maddeden başlayan Komisyon, 1026. maddeye geldi.
Tasarının, karayolu ve demiryoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımaları, değişik tür araçlarla yapılan taşımalar ve taşıma işleri komisyoncularıyla ilgili hükümleri içeren taşıma işleri bölümünde, Karayollarında Eşya Taşınmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşme (CMR) hükümleri doğrultusunda düzenleme yapılarak, yurtiçi açısından önemli yenilikler getiriliyor.
Buna göre, tehlikeli eşya taşınacaksa, gönderen, taşıyıcıya açık ve anlaşılır bir içerikte ve yazılı şekilde tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda zamanında bildirimde bulunacak.
Eşyanın niteliği ambalaj yapılmasını gerektiriyorsa, gönderen, eşyayı hasardan koruyacak ve taşıyıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalajlamak zorunda olacak. Gönderen, kusuru olmasa da yetersiz ambalajlama ve işaretleme, tehlikeli mal hakkında bildirimde bulunmamaktan kaynaklanan taşıyıcının zararlarını tazminle yükümlü olacak. Gönderenin bu durumlarda sorumlu olduğu tazminat miktarı, gönderinin her kilosu için 35 YTL ile sınırlı olacak.
Gönderen, taşıma sözleşmesini her zaman feshedebilecek. Gönderen sözleşmeyi feshederse, taşıyıcı ücret talep edebilecek.
Taşıma ücreti, eşyanın tesliminde ödenecek. Taşıyıcı, eşyayı kararlaştırılan sürede teslim etmekle yükümlü olacak.
Taşıyıcı, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde eşyanın kaybından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan zarardan sorumlu tutulacak. Kayıp, hasar veya gecikme; taşıyıcının ''en yüksek özeni'' göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği hallerden ileri gelmişse, taşıyıcı sorumluluktan kurtulacak.
Taşıyıcı, eşyanın tamamen veya kısmen kaybolmasından dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğunda, bu tazminat, eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanacak.

EV VE BÜRO EŞYALARININ TAŞINMASI
Ev ve büro eşyalarının taşınması açısından da önemli yenilikler getiriliyor.
Taşıyıcının yükümlülükleri, mobilyalarının sökülmesi ve kurulması ile eşyanın yüklenip boşaltılmasını da kapsayacak.
Bir evden, bürodan veya benzeri bir yerden alınan eşyaları benzeri bir yere taşıyan taşıyıcının kaybolma veya hasar sebebiyle sorumluluğu, taşıma sözleşmesinin ifası için gerekli olan yükleme hacminin metreküpü başına 6 bin YTL ile sınırlı olacak.
Eşyanın kaybolmasından veya hasara uğramasından doğan talep hakları, kaybolma veya hasar açıkça görülüyorsa, eşyanın teslimini takip eden 3 iş günü içinde, açıkça görülmüyorsa, teslimi takip eden 14 iş günü içinde taşıyıcıya bildirilmemişse sona erecek.

OTOBÜSLERDE LAHMACUN YENMEYECEK, TAVUK TAŞINMAYACAK
Tasarı, yolcu taşımacılığı açısından çağdaş düzenlemeler içeriyor.
Yolcuya, kurallara uyma zorunluluğu getirilirken, firmalara da hizmetten doğan kusurları için sorumluluk yüklenen tasarıya göre, sefer herhangi bir sebeple yapılamamış, hareket yolcudan katlanması istenemeyecek bir süre gecikirse, yolcu sözleşmeden cayıp, ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilecek. Yolcu, gecikmeye rağmen seyahat etmişse, sadece gecikmeden doğan zararını isteyebilecek. Yolcu, bagajı için aksine sözleşme yoksa, ayrı ücret ödemeyecek.
Yolcu hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlere göre, taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere ulaştırmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için gerekli düzeni kurmakla, gerekli diğer tüm önlemleri almakla yükümlü olacak. Buna göre, şehirlerarası toplu taşım araçlarında başkalarını rahatsız eden yiyecekler tüketilemeyecek.
Şehirlerarası yolculuklarda, yumurta, soğan, pide ve lahmacun yenilmeyecek; otobüslerde, tavuk ve horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak. Otobüslerde, özellikle gece yarısından sonra olmak üzere, yolcular uyuduğu zamanlarda rahatsız edici yükseklikte sesle müzik çalınmayacak.
Yolcuların seyahat edeceği koltukların temiz olması sağlanacak, otobüslerde sigara içilmeyecek.
Bu kurallara uymayanlara para cezası verilecek.

YERİN BAŞKA KİŞİYE VERİLMESİ
Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette gösterilen araç yerine onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere konulması, aracın belli saatten önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, araçta ilk yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması nedenleriyle de sorumlu olacak, herhangi bir zarar ispat edilmese bile taşıyıcı, bilet parasının 3 katı tazminat ödeyecek. Bu kurala uymayan araç şoförleri, araçları emri altında bulunduran ve taşıma işinde kullananlara, 100 YTL'den 1500 YTL'ye kadar idari para cezası verilecek.
Taşıyıcı, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin etmekle yükümlü olacak. Ancak taşıyıcı, kazanın, en yüksek özeni göstermelerine rağmen kaçınamayacakları ve önleyemeyecekleri bir nedenle ileri geldiğini ispat ederse, tazminat ödemeyecek.
Komisyon, yarın çalışmasına ''deniz ticareti bölümü'' üzerinden devam edecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious