Oy kullanacak seçmenler! Dikkat

Oy kullanacak seçmenler! Dikkat.13026
  • Giriş : 28.11.2008 / 21:02:00
  • Güncelleme : 27.03.2010 / 01:12:20

Yerel seçimler için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Listeler, 5 Aralık Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.
Seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelenler, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesi askı listesinde kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar, bilgisi değişenler (vatandaşlık durumu gibi), askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayanlar (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gerekli) ile kamu hizmetlerinden yasaklılık süresi sona erenler, muhtarlıklara giderek kayıt yaptıracaklar.

Muhtarlık bölgesindeki askı listelerine, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) bulunmayanlar ile silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar bile listeye yazılamayacak.

LİSTEDE İSMİ BULUNMAYANLAR VE YERLEŞİM YERİ DEĞİŞENLER

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden, kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan veya askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler de öğrenim gördükleri okuldan ve kaldıkları yurt müdürlüğünden alacakları resmi belgelerle nüfus müdürlüğüne bizzat başvurarak, yerleşim yeri değişikliği yaptıracak ve buradan alacakları belgeyle askı yeri görevlisi veya ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.

Askıya çıkarılmış listelerde özürlü olduğu gösterilmemiş olan seçmenler de özürlü olduğuna ilişkin resmi belge ile ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine, seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde 26 Kasım-5 Aralık 2008 arasında gerçekleşen tüm değişiklikler (yerleşim yeri, kimlik bilgisi, vatandaşlık durumu, adresi değişenler) ve askı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile listeden çıkarılmalarına ve kayıtlarının dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek 17 Aralık Çarşamba günü askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilecek ve o ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına da ''alındı belgesi'' karşılığında verilecek.

Askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilen ve siyasi partilere tebliğ olunan bu listelere karşı askıdan indiriliş tarihi olan 18 Aralık 2008 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi parti yetkilileri ile ilgililer tarafından itirazda bulunulabilecek. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin karara bağlanacak. Talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olanlardan, silah altında bulunan er ve erbaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlere, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere karşı yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 20 Aralık 2008 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın listeye ilave edilmelerine ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek ve listeye ilave edilerek verilecek karar belgeleriyle birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*