Özel hastaneler yönetmeliği değişti

Özel hastaneler yönetmeliği değişti.12344
  • Giriş : 15.02.2008 / 13:46:00

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Buna göre özel hastanelerde daha önce en az dört uzmanlık alanında kadrolu uzman tabip çalıştırılması gerekirken, yeni yönetmelikle bu sayı en az 3'ü cerrahi olmak üzere altı klinik uzmanlık dalında kadrolu uzman olarak belirlendi.

Ayrıca genel hastane tanımı içerisinde yer almak için önceden 10 yatak yeterli iken bu sayı yeni yönetmelikte yoğun bakım ve gözlem yatakları hariç 25 hasta yatağı olarak belirleniyor. Yönetmelik Dal hastanelerindeki değişikliği de kapsıyor. Bu değişiklik ile dal hastaneleri içinde uzmanlık dallarından her birinde kadrolu en az iki uzman tabip çalıştırmak yeterli iken, yeni yönetmelikte hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalında en az dört uzman tabip çalıştırmak gerekiyor. Yine dal hastanelerinde de 10 yatak yeterli iken; yeni yönetmelikle yoğun bakım ve gözlem yatakları haricinde en az 25 hasta yatağı zorunluluğu getiriliyor. Yine özel hastanelerin kuruluş şartlarında otoparka yönelik değişiklikler dikkati çekiyor. Yeni yönetmelikte "Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan cetvelin (8) numaralı sağlık yapıları başlıklı kısmında belirtilen ölçüden az olmamak kaydıyla; ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması" ifadesi yer alıyor. Yine vbir başka maddede madde 19'daki değişiklik ile de "Özel hastanelerde tam gün çalışan personelin çalışma saatleri dışında muayenehane veya başka bir özel sağlık kuruluşunda mesleklerini serbest icra etmelerine engel teşkil etmez" denilirken yeni yönetmelikte "Özel hastanede çalışan tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip etmelerini, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teminen, çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilirler" deniliyor. Ayrıca 28'inci maddedeki değişiklik ile de özel hastane bünyesindeki laborotarlar için önceden ayrıca ruhsatnametye ihtiyaç duyulmazken yeni yönetmelikte "mevzuata gore ayrıca ruhsatname düzenlenmelidir" deniliyor. Yine 28'inci maddede "Dal hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması veya hizmet satın alınması zorunludur" ifadelerinin yerine yeni yönetmelikte "Ağız ve diş sağlığı ve göz hastalıkları dal hastaneleri haricindeki özel hastanelerinde hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunludur" ifadesi getiriliyor. Yani bazı dal merkezleri biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarı bulundurma zorunluluğundan muaf tutuluyor. Ayrıca yeni yönetmelikte "Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması" ile ön izin başvuruları ve ruhsatlı hastaneler"e ilişkin ek maddeler konuldu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious