Özel okul ücretlerine düzenleme

Özel okul ücretlerine düzenleme.12045
  • Giriş : 10.03.2008 / 14:32:00
  • Güncelleme : 10.03.2008 / 15:59:36

Özel Okul Ücretleri yönetmeliği değişiyor. MEB'in hazırladığı yönetmelik taslağına göre, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ilk sınıflarının ücretleri diğer sınıflara göre ayrı tespit edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ''Özel öğretim kurumları'' olarak isimlendirilen özel okullar, dershaneler, kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kuruluşlarının ücretleri ile ilgili yönetmelikte değişikliğe hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, yeni çıkarılan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu doğrultusunda ''Özel Öğretim Kurumları Öğrenci/Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği Taslağı ile Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci/Kursiyerler Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırladı.

Özel Öğretim Kurumları Öğrenci/Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği Taslağı, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ilk sınıfları ile diğer özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer ücretlerinin ''Sağladıkları eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine de imkan verecek yatırım ve hizmetlere, personel ve işletme giderlerine göre tespit edilmesini'' öngörüyor.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarının öğrenci ücretlerinin ise bir önceki yılda gerçekleşen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranının dikkate alınarak artırılması planlanıyor.

Yürürlükteki yönetmelikte, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının ilk sınıfları için ayrı bir hüküm bulunmuyor. Mevcut yönetmelikte, ''Kurumlar öğrenci ücretlerini 625 sayılı Kanun'un 2. maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olarak sağladıkları eğitim imkanlarına, gelişmelerine de imkan verecek yatırım ve hizmetlere, personel ve işletme giderlerine, Devlet İstatistik Enstitüsünün Nisan ayı itibarıyla ilan etmiş olduğu o ildeki yıllık tüketici fiyat endeksine göre tespit ve ilan ederler'' şeklinde hüküm yer alıyor.

-BELGELENDİRMEKLE YÜKÜMLÜLER-

Yönetmelik taslağına göre, kurumlar ücretlerini yönetmelikte belirlenen esaslara göre tespit ettiklerini istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirmekle yükümlü olacaklar. Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni verilen kurumların ücretleri, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamayacak.

-TAKSİT SAYISI ARTIYOR-

Yönetmelik taslağında, öğrenci ücretlerine yapılacak taksit sayısı da artıyor. Taslakta, kurumların yıllık öğrenci ücretlerini en az 5 taksitte tahsil etmeleri öngörülüyor. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretleri defaten veya beşten az sayıda taksitte de ödeyebilecekler. Mevcut yönetmelikte ise taksit sayısı 3 olarak yer alıyor.

Ayrıca, taslakta eğitim-öğretim başladıktan bir ay sonra ayrılanların bir aylık ücreti alınarak ücretin geri kalan kısmının iade edilmesi hüküm altına alınıyor.

-ÜCRETLERİN İLAN SÜRESİ UZATILIYOR-

Yönetmelik taslağında, özel öğretim kurumlarının ücretlerini ilan etmesiyle ilgili süre de uzatılıyor. Taslakta, kurumların öğrenim ve diğer ücretlerinin her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilan edilmesi öngörülüyor. Bu ilanlarda dönem veya yıllık ücret tutarıyla birlikte peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirim kıstasları birlikte belirtilecek. Yetiştirme kursu, yemek, servis, pansiyon ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar bu hizmetler için alacakları ücretleri de tespit ve ilan edecekler. Kurumlar ücret ilanlarını MEB'in İLSİS programına işleyecekler ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asacaklar. Kurumlar ayrıca, uygun buldukları diğer yollarla da velilere duyuru yapabilecekler. Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar, mevcut yönetmelikte olduğu gibi bir önceki yılın ücretini alacaklar.

Mevcut yönetmelikte, öğrenci ücretlerinin her yıl mayıs ayında basın yoluyla ilan edilmesi kuralı bulunuyor.

-ÜCRETSİZ OKUTULACAK ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 3-

Öte yandan, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrencilerle ilgili de ayrı bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Taslağa göre, özel öğretim kurumları, her öğretim yılında veya döneminde öğrenim gören öğrenci/kursiyerlerin yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci/kursiyer okutacak. Kurumlar, bu oranın yüzde 1'inden öncelikle şehit çocukları olmak üzere şehit ve malul gazi çocuklarını, yüzde 1'inden korunmaya muhtaç çocukları, yüzde 1'inden de kurumda kayıtlı diğer öğrencileri/kursiyerleri yararlandıracaklar. Şehit ve malul gazi çocukları veya korunmaya muhtaç çocukların müracaatı olmaması halinde yüzde 3'lük oranın tamamından kurumda kayıtlı öğrenciler/kursiyerler yararlandırılacak.

Kurumları ücretsiz okutacakları öğrenci/kursiyer oranı, kurumların türü, eğitim programları ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak öğrenci/kursiyer sayısına göre her yıl MEB tarafından tespit edilecek. MEB, ücretsiz okutulacak öğrenci/kursiyer oranını yüzde 10'a kadar artırabilecek.

Kurumlarda ücretsiz okumak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp Türkiye'de yaşayan soydaşlardan belirlenen koşulları taşıyan öğrenciler/kursiyerler yararlanabilecek.

Kurumlarda ücretsiz okumak için yapılan müracaatları değerlendirmek amacıyla Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Görevdeyken şehit olan veya suikast sonucu sakat kalan öğretmen anne veya babanın özel öğretim kurumlarına devam eden çocuklarının müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmadan kabul edilecek.

Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci/kursiyerlerin bu hakları yalnız o öğretim yılı veya dönemi için geçerli olacak.

-BURSLULAR-

Derslerdeki ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat ve spor benzeri alanlardaki başarılarından dolayı öğrenci/kursiyerlere kurumlarca karşılıksız burs verilebilecek.

Burslu okutulacak öğrenci/kursiyerlerin oranı, ücretsiz okutulacak öğrenci/kursiyer oranı dışında tutulacak. Burslu okutulacak öğrenci/kursiyer oranını veya sayısını özel öğretim kurumunun kendisi belirleyecek.

Okul öncesi eğitim okulu, ilköğretim veya ortaöğretimdeki öğrencilere ''Bir yıllık öğrenim ücretinin karşılanması, öğrenimi süresince öğrenim ücretinin karşılanması, bir yıllık kırtasiye masrafının karşılanması, Milli Eğitim Bakanlığının resmi okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs miktarı kadar harçlık'' şeklinde burs verilebilecek.

Dershane, çeşitli kurs, öğrenci etüt eğitim merkezi, motorlu taşıt sürücüleri kursları gibi yaygın eğitim kurumlarında da kurs/dönem ücretinin karşılanması şeklinde burs sağlanabilecek.

Burslu okumaya hak kazananlar, başarıları veya olumlu davranışları devam ettiği sürece kurumdan mezun oluncaya kadar bu haktan yararlanacaklar.

-GERÇEK DIŞI BEYANA CEZA-

Gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrenci/kursiyerin ücretsiz okuma hakkı veya bursu geri alınacak. Ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faiziyle birlikte ödettirilecek.

Gerçek dışı beyanlarıyla yanlış karar verilmesine sebep olan veli, öğrenci/kursiyer ve bunların beyanlarına kefil olanlar hakkında kurum, valilikler veya kaymakamlıklarca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious