Özel okullardaki büst kararına fren

Özel okullardaki büst kararına fren.7354
  • Giriş : 08.11.2008 / 20:08:00

Danıştay, 8 Mart'ta yürürlüğe giren, özel eğitim kurumlarında ''Atatürk Köşesi'' oluşturulması zorunluluğunu kaldıran düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl 8 Mart'ta yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde, özel eğitim kurumlarında ''Atatürk Köşesi'' oluşturulması zorunluluğunu kaldıran düzenlemenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Atatürkçü Düşünce Derneği, söz konusu düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Danıştay 8. Dairesi, söz konusu düzenlemenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, özel eğitim kurumlarında ''Atatürk Köşesi'' olması zorunluluğunu öngören yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

''Yerine, bu zorunluluğu devam ettirecek şekilde bir düzenlemeye yer verilmemek suretiyle hazırlanan dava konusu yönetmelikte; ilgili anayasa hükmüne, dayanağı olan yasalara ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına uyarlık görülmemiştir.

Her ne kadar davalı idarece okullarda 'Atatürk Köşesi' bulundurulmasına Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi'nde yer verildiği, ayrıca dava konusu yönetmeliğin 63. maddesinde de 'Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda resmi benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır' düzenlemesine yer verilmek suretiyle bu uygulamanın devam ettirileceği öne sürülmüşse de daha önceki yönetmelikte yer alan ve yine yönetmelik normu olması gereken bir düzenlemenin, yönetmelik hükmü olmaktan çıkarılarak yönergeyle yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı da açıktır.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*