Paran yoksa öl

  • Giriş : 15.08.2006 / 00:00:00

Sağlık Bakanlığı, 119 ilacın ödemesini sigortalı da olsa yapmıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 1 Ağustos tarihinden itibaren bir çok ilacın ödeme listesinden çıkarıldığını hatırlatarak, "Bugünden itibaren ilaca ulaşım zorlaşacak" dedi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın 5 Temmuz 2006 tarihinde yayınladığı genelgenin bütün itirazlara rağmen bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, "Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde ve belirlenmiş program dahilinde Genel Sağlık Sigortası'na geçildiğinde uzun vadeli sigorta kapsamından sağlık sigortası çıkarılacaktır. Bunun ilk adımı olarak da ilaç ve tedavi giderlerinin azaltılması gerekçe gösterilerek bu alandan çekilmeye başlanmıştır" iddiasında bulundu.

Harcamaların yüzde 15'i tutarında

Saydan, yeni yasama döneminde OTC (tezgah üstü) ilaçlarla ilgili kanun Meclis'ten çıkmadan önce bu geçişe hazırlık yapıldığını, ödemeden çıkarılan söz konusu listenin 2007 yılı başına kadar genişleyeceğini ve devletin geri ödeme kurumları tarafından ödenmeyen ilaç miktarının tüm ilaç harcamalarının yüzde 15'i civarına ulaşacağını ileri sürdü. İsveç'te kişi başına düşen milli gelirin 54 bin dolar, İngiltere'de 22 bin 800 dolar, Almanya'da 23 bin 400 dolar, Fransa'da 24 bin 400 dolar, Yunanistan'da 17 bin 200 dolar iken bu rakamın Türkiye'de sadece 3 bin 500 dolar olduğunu ifade eden Saydan, "Katılım payı, ilaç katkı payı gibi ödemeler yayında bu tür ilaçlara da para harcamak zorunda kalacak olan aylık 754 YTL'lik yoksulluk sınırı altında kalan vatandaşlarımız sağlık harcamalarını nasıl karşılayacak?" diye sordu. Saydan, şunları kaydetti:

"İlaç ve sağlık harcamalarında sosyal devlet ilkesinin en zayıf olduğu ABD'de yaygın bir şekilde, Avrupa'nın bazı ülkelerinde sınırlı bir şekilde yer alan OTC uygulaması, ABD'nin en yetkili kurumu olan FDA tarafından bile yarar/etkinlik gibi kavramlarla sorgulanır hale gelmişken, ülkemizin sosyal kültürel ve ekonomik durumuna uymayan bu modelin; yasal düzenlemeyle gelecek olan reklam serbestisine bağlı olarak, bilinçsiz ilaç tüketimini arttıracağı ve bu durumun halk sağlığını olumsuz etkileyeceği asla göz ardı edilmemelidir.

Bedeli insan hayatı

Sağlık sisteminde yer alan sistem kaçaklarının önlenmesi yerine halkın ilaca ulaşımını engelleyen ya da güçleştiren düzenlemeler yapılması, yapılan düzenlemelerde sadece maliyet kontrolünün ve dezavantajının göz önünde bulundurulması, böyle hayati bir konuda sunulan hizmette etkinlik, kalite ve hakkaniyet ölçülerine riayet edilmeden düzenlemeler yapılması, halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. İlaç ikamesi olmayan, zamanında ve dozunda kullanılması gereken sosyal ve stratejik bir ürün olması nedeniyle diğer ticari ürünlerden ayrıcalık göstermektedir."

TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yerine hiçbir ürün konulamayan, gecikmesinin telafisi olmayan, sosyal, stratejik bir ürün olan ilaçla ilgili düzenlemeler yapılırken tüm dünyada olduğu gibi eczacı ve hekimlerin bağlı oldukları sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı. Saydan, "Hükümet programında da belirtildiği gibi sağlık hizmetlerindeki eksikliğin bedeli insan hayatıdır. İnsan hayatını korumak da eczacıların birinci görevidir" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious