Patron asgari ücretliden az kazandı

Patron asgari ücretliden az kazandı.8734
  • Giriş : 10.01.2007 / 00:00:00

2005'te beyanname veren 1 milyon 366 bin mükelleften 316 bin 500'ü sıfır matrah, 805 bin mükellefin ise asgari ücretin altında gelir beyanında bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2005 yılında beyanname veren 1 milyon 366 bin mükelleften 316 bin 500'ü sıfır matrah, 805 bin mükellefin ise asgari ücretin altında gelir beyanında bulunduğunu belirterek, ”Bu veriler, ticaret ve serbest meslekle uğraşan mükelleflerin yüzde 82'sinin asgari ücretliden daha az gelir beyan ettiklerini göstermektedir” dedi.

Unakıtan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının sunumunda yaptığı konuşmada, vergi sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmaların devam ettiğini, kurumlar vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildiğini anımsattı.
Yerli yatırımcıların kazançları üzerindeki toplam vergi yükünün yüzde 44'den yüzde 34'e, yabancı doğrudan yatırımcıların kazançları üzerindeki toplam vergi yükünün ise yüzde 37'den yüzde 32'ye düşürüldüğünü hatırlatan Unakıtan, ”Böylece, Türkiye vergi yükü sıralamalarında OECD ülkeleri arasında en düşük ilk 5 ülke arasına girmiştir” diye konuştu.

“4 ÇOCUKLU ASGARİ ÜCRETLİ VERGİ ÖDEMEYECEK”

Komisyonda görüşülecek olan tasarıyla modern vergi sistemlerinde yer alan müesseselerin Gelir Vergisi Kanununa dahil edildiğini anlatan Unakıtan, şöyle devam etti: “Gerçek usulde vergilendirilen ücret gelirlerinin belirli bir kısmını vergi dışı bırakan asgari geçim indirimi uygulamasını yürürlüğe koymayı öngörmekteyiz. Bu sistemde ailevi durumları da dikkate almak suretiyle, ücretlilerin elde ettikleri ücret gelirlerinin, asgari ücretin yıllık brüt tutarının en az yüzde 50'sine tekabül eden kısmından vergi alınmayacaktır. Asgari ücretin en az yarısı vergi dışında bırakılmaktadır. Bu miktar bekar ücretli için yüzde 50 iken, bu miktara, evli olanların çalışmayan eşleri için yüzde 10, ilk iki çocuk için yüzde 7.5 ve sonraki her çocuk için yüzde 5 ilave edilecektir.

Tasarıyla getirilen asgari geçim indirimi ile asgari ücret üzerindeki vergi yükü büyük ölçüde azaltılmakta, asgari ücretle çalışan 4 çocuklu birinin ücreti tamamen vergi dışı bırakılmaktadır. Bu düzenleme sonrasında Türkiye, OECD ülkeleri arasında çalışanlar üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükü sıralamasında 5 basamak daha aşağıya inmiş olacaktır.”

Maliye Bakanı Unakıtan, “Sıklıkla kötüye kullanımlara konu olan, toplanan fatura ve fiş karşılığında ücretlilere yapılan vergi iadesi sistemi de kaldırılmaktadır” diyerek, tasarıyla öngörülen diğer bir uygulamanın ise “özel gider bildirimi” adıyla yeni bir güvenlik müessesesi uygulaması olduğunu söyledi.

Unakıtan, “Vergi sistemimiz beyan esasına dayanmaktadır. Bu esasın bir gereği olarak, mükelleflerin yıl içinde yaptıkları kişisel tüketime yönelik harcamalarını dikkate almak suretiyle, gelirlerini beyan etmelerini teşvik etmeyi amaçlayan vergi güvenlik müessesesi öngörülmektedir” dedi.
Bütün mükelleflerden her yıl bu bildirimin istenmesinin söz konusu olmadığını, yapılacak bir ön inceleme neticesinde gelir beyanı ile özel harcamaları arasında tutarsızlık olanlardan bu bildirimin isteneceğini ifade eden Unakıtan, bu bildirimin istenmesi neticesinde verilen bildirimle, beyan edilen gelir arasında tutarsızlığın açıklanamaması halinde vergi incelemesi yapılacağını bildirdi.

“ASGARİ ÜCRETTEN DAHA AZ GELİR BEYANI”

2005 yılı beyannamelerine ilişkin rakamlar da veren Unakıtan, şunları söyledi: “Beyanname veren 1 milyon 366 bin mükellefin yüzde 23'ünü oluşturan 316 bin 500 mükellefimiz sıfır matrah beyan etmiştir. Yüzde 59'unu oluşturan 805 bin mükellefimiz, neredeyse asgari (yıllık) ücret tutarı olan 6 bin 600 YTL'nin altında gelir beyan etmiştir. Bu veriler, ticaret ve serbest meslekle uğraşan mükelleflerin yüzde 82'sinin asgari ücretlilerden daha az gelir beyan ettiklerini göstermektedir.”

Tasarıda yer alan düzenlemelerden birisinin de gayrimenkullerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin olduğunu anlatan Kemal Unakıtan, “Halen gayrimenkullerin iktisaptan itibaren 4 yıl içinde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar vergiye tabi bulunmaktadır. Bu süre, genel olarak vergi mevzuatımızda yer alan zaman aşımı, defter ve belgelerin saklanma sürelerine paralel olarak 5 yıla çıkarılmaktadır” diye konuştu.
Bakan Unakıtan, tasarıda, vergi adaletini sağlamaya ve vergi tabanını genişletmeye yönelik önemli düzenlemeler öngörüldüğünü de vurgulayarak, gelişen ve değişen uluslararası ilişkilerin vergi alanına etkilerinin de dikkate alındığını sözlerine ekledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious