Pedagojik formasyon ek yerleştirme olacak mı? (Pedagojik formasyon ek kontenjan)

Pedagojik formasyon ek yerleştirme olacak mı? (Pedagojik formasyon ek kontenjan).16111
13.01.2014 / 22:02:27

Pedagojik formasyonda ek yerleştirme isteyenler sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


HABER AKTÜEL - Pedagojik formasyon isteyen binlerce aday, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu haberi yukarıdaki Twitter ve Facebook butonundan sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Haberaktuel.com'un da yakından takip ettiği formasyonda şimdiye kadar ek yerleştirmeler ile ilgili bir gelişme yaşanmadı.

Adaylar, sosyal medyada 20 bin ek kontenjan istediğini belirtiyor. AK Parti hükümetinin feryatlarına kulak vermesini isteyen binlerce kişi, YÖK'ün ek kontenjan için düğmeye basmasını istiyor.

Şimdilik bir gelişme yok. YÖK'ten veya AK Parti hükümetinden bir açıklama gelmesi durumunda sitemizden ulaşabilirsiniz...

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Fatih Üniversitesi'nden Haberaktuel.com yazarı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Şimşek'in sitesinde, formasyon hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor.

İşte o bilgiler...

“Hangi bölümden mezun olursanız olun, pedagojik formasyon alırsanız öğretmen olabilirsiniz.” şeklinde yanlış bir anlayış var. MEB kimleri öğretmen atayabileceğine dair, yani bir diğer ifadeyle hangi branşlarda formasyon alırsanız öğretmen olarak atanabileceğinize dair 80 nolu belge yayınlanmıştır.

Eğer bölümünüz bu listede yer alıyorsa formasyon alabilirsiniz. Aksi halde aldığınız formasyon cebinizde kalır. Bu yıl yeni branşlarla liste yenilendi. Dolayısıyla pedagojik formasyon eğitimi alabilecek olan fakülte veya bölümlerin isimlerini ve ayrıca hangi öğretmenlik branşına atanacağı hususunda aşağıdaki listeyi (MEB 80 nolu belge: Son değişiklik Haziran 2011) kontrol etmenizde fayda var.

Pedagojik Formasyon Nedir?

Pedagoji, İngilizce “Pedagogy” kelimesinden  gelen "eğitim bilim ve teorisi" anlamını taşıyan bir kelimedir.  (bkz: TDK Sözlük)Formasyon ise İngilizce “Formation” kelimesinin Türkçesi olan “biçimlenme” olarak çevirebileceğimiz bir kelimedir. (bkz: TDK Sözlük)

Kelime anlamlarıyla bakıldığında “Pedagojik Formasyon” eğitim, öğretim verebilmek için sahip olunması gereken biçimlenme ve oluşum olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle “Pedagojik Formasyon” eğitimi, öğretmen olabilmek için sahip olunması gereken bir eğitimdir.  Herhangi bir disiplinin (dersin) öğretim metotlarının doğru bir şekilde kullanılması olarak da açıklanabilir.

Pedagojik Formasyon Nasıl Alınır?

Ülkemizde Eğitim Fakültesi öğrencileri, üniversite eğitimleri esnasında pedagoji dersleri alarak öğretmen olabilecek durumda mezun olurlar.

Oysa diğer öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının mezunları ise, isterlerse ilaveten “Pedagojik Formasyon Eğitimi”  almaları gerekmektedir.

Bunu 28.01.2010 tarihli T.C. YÖK kararı gereği, öğretmen yetiştiren bir fakültenin / yüksek okulun bir bölümünde ya öğrenci iken ya da mezuniyet sonrasında gerekli bazı koşulları sağlamak suretiyle yapabilmektedirler.

‘Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne aşağıdaki şartlara göre öğrenci kabul edilmektir:

Lisans mezunu iseniz ve lisans mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 ya da 65/100 ise doğrudan bu eğitimi verebilecek üniversitelere başvurarak pedagojik formasyon eğitimi alabilirsiniz.

YÖK, hangi üniversitelerin “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” verebileceğini her yıl vereceği izin ve yetki ile belirlemekte ve bu durumda formasyon sertifikası eğitimi verebilecek üniversiteler listesinde değişiklikler olabilmektedir. YÖK her üniversite her yıl farklı miktarlarda kontenjan vermektedir. Üniversiteler ise bu kontenjanı yine YÖK izni ile ` kendi mezunlarına, % 40 farklı üniversite mezunlarına olacak şekilde dağıtır. Hangi bölümden kaç kişi alınacağını yine üniversiteler serbest iradeleriyle kendileri belirlerler. Örneğin kimi üniversiteler İlahiyat fakültesi mezunu ya da spor bölümlerinden mezunları kabul etmezken, kimileri kabul ediyorlar. Burada belirleyici rolü, o üniversitede var olan fakülteler belirlemektedir.

Formasyon dersleri ve içerikleri

EBİL 301 Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin kapsamı, eğitim-öğretim, eğitimde yöntem sorunu, eğitimin teorik temelleri, eğitimin tarihsel gelişimi. Eğitimin diğer bilimlerle ilişkileri, eğitim-toplum, eğitim ekonomi, eğitim-politika ilişkileri, örgün eğitim ve yaygın eğitim. Bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

EBİL 302  Program Geliştirme ve Öğretim

Temel kavramlar, eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma). Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlaması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesi, eğitim ve öğretimde yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşam boyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.

EBİL 303 Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinin temel kavramları ilkeleri gelişim süreçleri,çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, v.b), Dil ve benlik  gelişimi, öğrenmenin kapsamı ve temel kavramları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, Öğrenme Kuramları;  Davranışçı Kuram(klasik ve edimsel koşullanma), Sosyal Bilişsel öğrenme, Gestalt ve Bilgi İşleme Modeli, Hümanistik Kuram.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*