Petkim'in blok satış yargı süreci bitti

  • Giriş : 25.12.2008 / 18:04:00

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Petkim Petro Kimya Holding A.Ş'nin (PETKİM) yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmasına ilişkin hukuki süreci sonuçlandırdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Petkim Petro Kimya Holding A.Ş'nin (PETKİM) yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmasına ilişkin 2 Şubat 2007 günlü Özelleştirem Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile kamu hissesinin ihaleye çıkarılmasına ilişkin, ''ihale oluru'' kararı ve ihale şartnamesinin iptal istemlerini reddeden daire kararlarını onadı.

Kurul, ayrıca PETKİM'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubuna satılmasına ilişkin ÖYK'nın 22 Kasım 2007 günlü kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine yapılan itirazı reddetti.

Petrol-İş Sendikası, PETKİM'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin ''satış yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin 8 Şubat 2007 günlü ÖYK kararı'' ile söz konusu kamu hissesinin ''blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 'ihale oluru' kararı ile bu karar ekinde yer alan ve ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinin'' iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da ayrı ayrı dava açmıştı.

Davaları esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, 8 Şubat 2007 tarihli ÖYK kararı ile ''ihale oluru'' kararı ve ihale şartnamesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetmişti.

Petrol-İş Sendikası'nın daire kararlarını temyiz etmesi ve bozulmasını istemesi üzerine dosyayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, temyiz istemini reddederek, daire kararlarını onadı.

-ÖYK'NIN SATIŞ YAZISI-

Sendika ayrıca PETKİM'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin, blok satış yoluyla özelleştirilmesi amacıyla 5 Temmuz 2007'de yapılan ihale sonucu İhale Şartları Belgesi çerçevesinde ve Rekabet Kurumu'ndan alınan 8 Kasım 2007 tarihli yazı doğrultusunda Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubuna satılmasına ilişkin ÖYK'nın 22 Kasım 2007 günlü kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle de dava açmıştı.

Davada ilk incelemeyi yapan Danıştay 13. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

Davacı sendika, dairenin bu kararına itiraz ederek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istedi.Başvuruyu görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazı reddetti.

-KURUL DAHA ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMUŞTU-

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce PETKİM'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin, satış yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin 8 Şubat 2007 tarihli ÖYK kararı ile kamu hissesinin blok satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin ''ihale oluru'' kararı ve ihale şartnamesinin yürütmesini ''Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin özelleştirmesinde üstün kamu yararı bulunmamıştır'' gerekçesiyle 14'e karşı 15 üyenin oyuyla durdurmuştu.

Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisi olan PETKİM'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesi, Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubuna 30 Mayıs 2008'de devredilmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*