PETKİM'in özelleştirilmesine iptal davası

  • Giriş : 09.04.2007 / 00:00:00

Petrol İş Sendikası, Petkim'nin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Petrol İş Sendikası dava dilekçesini Danıştay'a bugün verdi. Dava dilekçesinde, Petkim sermayesinde mevcut yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesine, satışın “blok satış” yoluyla gerçekleştirilmesine karar verildiği anımsatıldı.

Dilekçede, Anayasa'ya göre, kamu mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin usul ve esasların yasa ile düzenleneceği belirtilerek, dava konusu özelleştirme kararının, yani kamu mülkiyetinin sona erdirilmesi işleminin, hukuki denetime tabi tutulması gerektiği kaydedildi.

Dava dilekçesinde, PETKİM ile ilgili satış kararının değerlendirilmesinin yapılabilmesi için, kamu mülkiyetini ortadan kaldırmaya yönelik işlemin, Anayasa'nın 13, 35 ve 47. maddeleri gereği, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası'nın amacına uygun olması gerektiğinin açık olduğu ifade edildi.

Petkim'in, verimlilik esasına dayalı olarak faaliyet yürüten bir kamu şirketi olarak, bütün giderlerini kendi bütçesinden karşıladığı belirtilen dilekçede, şöyle denildi: “Kamuya yük olmak bir yana, ödediği vergi, fonlar ile ülke ekonomisine sağladığı katkıyla ciddi krizler yaşayan ülke ekonomisini ayakta tutan sanayi kuruluşlarından birisi olarak önemli bir yükün altından kalkmıştır. Ranta dayalı bir ekonomik gelişmenin yaşandığı dönemlerde başlayan ve 2005 yılı sonunda tamamlanan toplam 437 milyon dolarlık yatırımı ile katma değer üretimi sağlayan Petkim, 2001 ile 2005 yılları arasında toplam 4 milyar dolar döviz tasarrufu sağlamıştır.

Özelleştirme baskısına rağmen, ticari esaslar dahilinde ülke için üretmeye devam eden, kamu giderine yol açmayan ve halihazırda verimlilik esası üzerinden faaliyette bulunan Petkim'de mevcut kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesi, kamu mülkiyetinin özel mülkiyete dönüştürülmesi işleminde Anayasa ve 4046 sayılı yasaya uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious