Petkim'in özelleştirme süreci başladı

  • Giriş : 16.03.2007 / 00:00:00

Petkim'in yüzde 51'lik bölümünün blok olarak satışına ilişkin özelleştirme süreci başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bugünkü Gazetelerde yer alan ilanına göre, ihale için geçici teminat tutarı 20 milyon dolar olarak belirlendi. İhale ilanında, Petkim'in ÖİB'e ait yüzde 44 oranındaki hissesi ile Emekli Sandığı'na ait yüzde 7 oranındaki hissesi olmak üzere toplam yüzde 51 hissesinin 'Blok Satış' yöntemiyle özelleştirileceği belirtildi.

İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Önyeterlilik için başvurmak isteyen kişiler en geç 14 Mayıs 2007 günü saat 16:00'ya kadar idareye başvuracaklar. İhale komisyonu, önyeterlilik başvurularının sona ermesini takiben 4 iş günü içinde ön yeterlilik değerlendirmesi yapacak. Komisyon bu süreyi uzatabilecek.

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için son başvuru tarihi 21 Mayıs 2007 saat 16:00 olarak belirlendi. 20 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda sunulacak Petkim Bilgi Sitesi ile Bilgi Sitesine aktarılmayan bilgi ve belgeleri kapsayacak olan Petkim Bilgi Odası'na girmek, Petkim ziyaretlerinde bulunmak ve Petkim yöneticileri ile görüşmek imkanı sağlanacak.

Tekliflerin, ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak, en geç 15 Haziran 2007 Cuma günü saat 16:00'ya kadar teslim edilmesi gerekiyor.

KRİTERLER

Önyeterlilik için başvuruda bulunacak katılımcıların aşağıda yer alan ön yeterlilik kriterlerinin tamamını karşılamaları gerektiği belirtildi.

"Katılımcının veya bağlı bulunduğu Grup Şirketinin Toplam Varlıklarının 2005 veya 2006 yılında en az 200 milyon ABD Doları olması gerekmektedir. Katılımcının veya bağlı bulunduğu Grup Şirketinin Toplam Özkaynaklarının 2005 veya 2006 yılında en az 150 milyon ABD Doları olması gerekmektedir.

Ortak Girişim Grubu olarak teklif verilmesi durumunda bu 1 ve 2.paragraftaki ön yeterlilik kriterleri, Ortak Girişim Grubu'nun üyelerinin-Gerçek Kişi/Kişiler hariç-sahip olduğu değerlerin Ortak Girişim Grubundaki payları ile çarpılarak toplanması sonucunda ortaya çıkacak değer baz alınarak değerlendirilmektedir.

Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin özel yatırım fonu olması halinde Toplam Özkaynakları ve Toplam Varlıkları yerine söz konusu özel yatırım fonunun bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen 'yönetimi altındaki fonlar' tutarının en az 3 milyar ABD Doları olması gerekmektedir. Özel yatırım fonları Ortak Girişim Grubu içerisinde en fazla yüzde 30 oranında paya sahip olabilirler."

Toplam sermayesinin yüzde 54.32'si ÖİB'ye, yüzde 7'si Emekli Sandığı'na ait olan Petkim'in kalan yüzde 38.68'i ise halka açık bulunuyor.

PETKİM ARAZİLERİNE İKİ TEKLİF GELDİ

Petkim'e ait Yarımca Sosyal tesis alanında bulunan araziler ve üzerindeki taşınmazların özelleştirilmesine yönelik ihaleye katılmak üzere iki teklif geldi.Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son teklif süresi dün dolan ihalede, araziler için Kur İnşaat A.Ş ve Limak İnşaat A.Ş teklif getirdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious