Petrol aramaya yeni yasa dopingi

  • Giriş : 14.01.2007 / 00:00:00

Petrol Yasası AB normları doğrultusunda yenileniyor. Yeni tasarıyla yerli ve yabancı sermayenin daha kolay petrol araması sağlanacak

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uzun zamandır bekleyen, petrol aramada devrim niteliğinde değişiklik öngören Petrol Yasa tasarısı geçen hafta içinde Meclis Genel Kurulu’nda ele alınmaya başlandı. Yeni tasarının bu hafta Meclis’te yasalaşması öngörülüyor. Böylece 53 yıllık eski yasa tarihe karışacak. Yeri tasarı ana hatları şöyle:

VERGİDEN MUAFİYET

Arama ruhsatlarından hektar başına alınan Devlet Hakkı kaldırılıyor. Bu sadece işletme ruhsatlarından alınacak. Yüzde 12.5’lik sabit devlet hissesine kademelendirme getiriliyor. Hisse, üretim miktarı, kara ve deniz sahası, su derinliğine göre kademeli olacak. Örneğin karada günde 500 varile kadar yapılan ham petrol üretiminin yüzde 2’si, 10 bin’den fazla varil için yüzde 12’si devlet hissesi ödenecek. Karasuları dışında araştırma izin, arama ve işletme ruhsatnamesi verilmesi Bakanlar Kurulu izni ile yapılacak Sayıştay ’ın durdurduğu ‘kur garantisi’ yerine, enflasyon muhasebesi uygulanacak. Arama faaliyetleri ÖTV, damga vergisi ve katma değer vergisinde muaf olacak. Yabancı personel çalıştırılmasına ilişkin idari ve bürokratik kolaylıklar getirilecek. n Ruhsat sayısı ile ilgili sınırlama kaldırılacak. Halen bir bölgede her şirket 8 adet, TPAO 12 ruhsat alabiliyordu. Bölgesel sondaj mükellefiyeti kaldırılacak, verilen iş programına göre ruhsat bazında mükellefiyet getirilecek.

TPAO’YA AYRICALIK YOK

Ruhsat verme prosedürü AB normlarına göre yenilenecek. TPAO’ya tanınan ayrıcalıklar kaldırılacak. İlk başvurudan sonraki diğer başvuruların kabul süresi 4 iş gününden 90 iş gününe çıkarılacak. Bununla rekabetin artması hedefleniyor. Her ruhsat için verilen iş programı ile ilgili olarak yerine getirilmeyen kısım için parasal yaptırım uygulaması getirilecek. Artık petrol bulgusu ile petrol keşfi ayrı ayrı değerlendirilecek. Böylece ekonomik petrol üretimi kesinleşmemiş sahalara işletme ruhsatı verilmesi engellenecek. Daha önce 18 olan petrol bölgesi, kara ve deniz olmak üzere 2 petrol bölgesine ayrılacak. Arama ruhsatnamesinin süreleri karalarda 8 yıldan 9 yıla, denizlerde ise 12 yıldan 14 yıla çıkarılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious