Piyasa kahininin acil 8 önerisi

Piyasa kahininin acil 8 önerisi.12613
  • Giriş : 11.10.2008 / 10:55:00

İsabetli tahminleri nedeniyle adı ‘piyasa kâhini’ne çıkan ekonomist Prof. Nouriel Roubini, krize karşı küresel boyutta alınması gereken acil önlemleri sıraladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Tutan tahminleri nedeniyle adı 'piyasa kâhini'ne çıkan Ekonomist Nouriel Roubini, kriz karşısında küresel boyutta alınması gereken acil önlemleri sıraladı. Roubini, bunların başında gecikmeden merkez bankalarının aynı anda 150 baz puanlık yeni ve genel bir faiz indirimine gitmeleri geldiğini söyledi.

RGE Monitor adlı kuruluşun başkanı, New York Üniversitesinde Ekonomi Profesörü Roubini, önlemlerin küresel boyutta alınması gerektiğini, ancak ülkelerin elindeki olanakların gösterdiği farklılıklara göre uygulamada bazı değişiklikler olabileceğini söyledi.
Roubini, eşgüdümlü olması gerektiğini belirttiği bu radikal önlemler yerine getirilmediği takdirde, piyasaların çökeceğini belirtti. Roubini'nin önlemler listesinde şu maddeler yer alıyor:

Canlandırma paketi önerdi

1. Küresel boyutta ve gecikmeden ortalama 150 baz puan olmak üzere ikinci faiz indirimi yapılmalı.
2. Mevduatlara geçici, toptan güvence verilmeli.
3. Kapatılması gereken ve borçlarını karşılama olanağı olmayan şirketlerle zorlanan ancak borçlarını karşılayabilecek durumdaki şirketler arasında bir öncelik sıralaması yapılmalı.
4. Sağlam ancak likiditeye sahip olmayan şirketler ve küçük işletmelerin kısa vadede yeniden borç finansmanı krizine girmelerini engellemek için iş dünyasının sağlam kurumlarına kamu kredisi sağlanmalı.
5. Borcunu ödeyemeyen ailelerin borç yükünü acilen hafifletmek için tüm haciz kararları geçici olarak askıya alınmalı. Zor durumdaki aileler ve borçluların borç yükü azaltılmalı.
6. Ödeme yeteneğine sahip finans kurumlarına acilen ve büyük miktarlarda likidite sağlanmalı. Bankacılık sorunlarının çözümü için, yetersiz kaynakların önceliklere göre dağıtılma tercihlerinin yapılmalı, finans kurumları kamu kaynaklarıyla yeniden sermayelendirilmeli
7. Hükümetler, bayındırlık projeleri, altyapı harcamaları, işsizlik ödenekleri, düşük gelirli ailelere vergi iadesi ve kaynaksız kalmış kamu ve yerel yönetim kurumlarını kapsayacak büyük çaplı bir finansal canlandırma paketi oluşturmalı.
8. Cari fazlası olan ve borç veren konumundaki ülkelerle cari açık veren borçlu ülkeler arasında, açıkların düzenli olarak finanse edilebilmesini ve alacaklı ülkelerdeki cari fazlanın, bu tür dengesizliklerin düzeltilmesinde doğacak sorunları önlemek amacıyla yeniden yönlendirilmesini kapsayan anlaşmalar yapılması.

REUTERS

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*