PKK nasıl silahsızlandırılabilir?

PKK nasıl silahsızlandırılabilir?.15872
  • Giriş : 22.11.2007 / 20:11:00

PKK'nın şiddetine nasıl son verilir ve silah bırakması nasıl sağlanabilir?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

ŞAHİN ALPAY yazdı...

Bugün Türkiye'nin gündemindeki birinci soru, PKK şiddetine nasıl son verilebileceği, PKK'nın silah bırakmasının nasıl sağlanabileceği. Türkiye'nin özgürlük içinde zenginleşebilmesi, ülke bütünlüğünün ve halkın birliğinin güven altına alınmasının birinci şartı, bunun başarılması. Sorunun cevabını elbette ki Türkiye'de, Türkler ve Kürtler bulacak.
Ne var ki PKK, sadece Türklerle Kürtlerin ilişkilerini zehirlemekle kalmıyor, Türkiye'nin ABD, AB ve Irak'la ilişkilerini son derece olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, soru yalnızca Türkleri ve Kürtleri ilgilendirmiyor.

Bu bağlamda dikkat çeken bir çalışma, "National Committee on American Foreign Policy / Amerikan Dış Politikası Ulusal Komitesi" adına David L.Phillips'in kaleme aldığı ve 15 Ekim 2007 tarihinde yayımlanan rapor. "Disarming, Demobilizing and Reintegrating the PKK / PKK'nın Silahsızlandırılması, Dağıtılması ve Toplumla Yeniden Bütünleştirilmesi" başlığını taşıyan raporun yazarı Phillips, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne ve Türk-Ermeni uzlaşmasına destek amacıyla yaptığı çalışmalarla tanınan bir Amerikalı barış araştırmaları uzmanı. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yanında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ve BM Genel Sekreterliği'nde danışmanlık görevlerinde bulunan Phillips'in raporu Türkiye'de akademisyenler, gazeteciler, işadamları, milletvekilleri, dışişleri ve istihbarat yetkilileriyle, Irak'ta Kürt Bölge Yönetimi (KBY) temsilcileri ve Devlet Başkanı Celal Talabani ile yaptığı görüşmelere dayanıyor.

Raporda yer alan en dikkate değer öneriler şu noktalarda toplanabilir:

• Türkiye'nin desteğine çok ihtiyacı olan ABD hükümeti, ilişkileri güçlendirmek için çabalarını iki katına çıkarmalıdır. Washington, Türkiye' nin siyasi, iktisadi ve güvenlikle ilgili çıkarlarına her alanda destek olmalı; Irak ve KBY yönetimlerini PKK ile mücadelesinde Türkiye'ye yardımcı olmaya teşvik etmelidir.

• Iraklı Kürt liderler Mesud Barzani ve Celal Talabani, PKK'nın bir yıllık ateşkes ilan etmesini sağlamalıdır. Bu, Ankara'ya Kürt sorununun çözümü için gerekli reformları uygulamaya koymak için zaman sağlayacaktır.

• AKP hükümeti, PKK'yı silah bırakmaya ikna edebilecek nitelikte bir af üzerinde de çalışmalıdır. Söz konusu af, aşamalı olarak uygulamaya konulabilir; ilk aşamada örgüte 2002'den sonra katılanları, daha sonra komuta kademesi dışında kalanları kapsayabilir. Komuta kademesindeki, İnterpol tarafından da aranan 134 kişi Irak'a iltica edebilir.

• DTP'nin parlamentoda 21 milletvekili olması, ayrıca birçok yerel yönetimde temsil edilmesi, bu partiye güçlü bir meşruiyet sağlamaktadır. Hükümetin PKK ile doğrudan görüşmeler yapması düşünülemez, ama PKK'nın silah bırakmasının şartları DTP ile konuşulabilir. DTP'den PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmesi beklenmemelidir; çünkü bu, aracı rolünü oynama imkânını elinden alır.

• Uluslararası finansman ve propaganda altyapısının kırılması yoluyla PKK üzerindeki baskı artırılabilir. 25 AB üyesiyle Norveç ve İsviçre'nin dâhil oldukları "Avrupa Anti-Terörizm Grubu" PKK'nın mali kaynaklarını saptamalı ve kurutmalıdır. PKK'nın Avrupa'daki kin ve nefret körükleyen ve şiddete çağrı yapan medya organları kapatılmalıdır.

• Türkiye ile Irak'taki Kürt Bölge Yönetimi (KBY) arasında ortaklık ilişkilerinin gelişmesi kaçınılmazdır. Ankara, KBY başkanı Mesut Barzani'yi şeytanlaştırmaktan kaçınmalı, onunla görüşmek üzere bir özel temsilci göndermelidir. Türkiye ile Irak arasında imzalanan Terörizmle Mücadele Antlaşması, ancak KBY'nin katkısıyla hayata geçebilir. KBY, bölgedeki PKK faaliyetini önlemek için gerekli bütün önlemleri almalıdır. Ekonomik bağlar iyi ilişkilerin geliştirilmesi bakımından büyük önem taşır. Bölgedeki petrol sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerine öncelik verilmeli; karşılığında Türkiye bölgeye yönelik yatırım ve ticareti teşvik etmelidir.

Aklın yolu belli.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious