Polis aileleri uyarıyor!

  • Giriş : 09.07.2006 / 00:00:00

Çocuğunuzun suç işlemesini istemiyorsanız ona ahlaki değerleri öğretin diyen polis, aileleri uyarıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sosyal çevreleri, ana - baba tutumları, kişisel özellikleri sebebiyle suç işlemeye yatkın ve suç işleme tehlikesi içinde bulunan çocukların 'Suça Yönelen Çocuk' olduğunu açıklayan Bursa Emniyet Müdürlüğü, çocukların suça yönlenmemesi için anna babaların uygulayacağı bir dizi tedbiri açıkladı.
Anne ve babalara "Çocuklarınızın her istediğini yerine getirmeyiniz, çocuklarınıza ahlaki değerleri öğretiniz, çocuklarınıza sorumluluklar veriniz ve çocuklarınızın yanında kavga etmeyiniz." uyarısında bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü yetkilileri ekliyor: "Çocuklarınızı aşağılamayınız, çocuklarınıza aşırı harçlık vererek doyumsuzlaştırmayınız."

Çocuk suçluluğunun, sanayileşme ile orantılı olarak artış gösterdiğini, sanayileşme sonucu hızlı ve düzensiz kentleşmenin, işsizlik, gelir dağılımında eşitsizlik ve geleneklerde sarsılma oluşturduğunu açıklayan Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, özellikle yaz tatilinde çocukların suça yönlenmesinin anne ve babalar tarafından engellenebileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, çocuğu suça iten nedenlere dikkat çekldi. Polise göre, 'zeka geriliği veya gelişimindeki gerilik', 'sosyal eğitimden ve kültürden yoksun olma' gibi nedenlerle çocuklar suça yönlenebiliyor. Çevrenin çocuğun hem zihnen, hem bedenen gelişmesini desteklediğine işaret eden polis, çocuğun içinde bulunduğu çevrenin, onun sosyal, eğitimsel ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa çocuğun suça yönelebileceğinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Polis, çocukların suça yönlendirecek etki ve nedenleri şöyle sıralıyor:

"Ergenlik Çağı Nedeniyle Oluşan Suçluluk : Bu çağdaki hızlı bedensel ve ruhsal değişim ile çocukluk evresine kadar uzanan yanlış eğitim ve yetersiz sevgi gibi nedenler, ergenin suça yönelmesini sağlayabilir.

Bozuk Aile Düzeninin Neden Olduğu Suçluluk: Çocuk, birlikte yaşadığı ailenin kötü sosyal davranış örneklerini, ailesinin ve çevresinin kusurlu yanlarını benimser ve öğrenir. Dolayısıyla da suça yönelebilir.

Organik Koşulların Neden Olduğu Suçluluk: Sara, beyin iltihabı gibi tümüyle organik koşullara karşı bir tepki olarak davranışın kontrol edilmemesi dolaylı olarak suçu oluşturabilir.

Yoksulluğun Neden Olduğu Suçluluk : Yaşamının büyük bir bölümü yoksullukla geçmiş, çabuk ve kolay yoldan bu durumdan kurtulmak isteyen çocuklar suça yönelebilirler.

Bilinçsiz Olarak Yapılan Davranışların Neden Olduğu Suçluluk (Nöratik Suç): Nöratik kişilik bozukluğuna bağlı, bilinçsizce yapılan anti-sosyal davranışlar sonucu suçun işlenmesidir.

Psikopatik Suçluluk: Anti-sosyal kişiler, ahlak açısından yozlaşmış, bozulmuş kişiler, kleptomaniler ve eşcinsellerin dahil olduğu bu gruptakiler suç işleyebilirler."

ANNE VE BABALARA ÖNERİLER

Bursa Emniyet Müdürlüğü çocukların suça itilmemesi nedeniyle anne babalara da altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor. İşte uzmanlardan anne ve babalara tavsiyeler:

Çocuklarınızın her istediğini yerine getirmeyiniz. Çocuklarınıza ahlaki değerleri öğretiniz. Çocuklarınıza sorumluluklar veriniz. Çocuklarınızın yanında kavga etmeyiniz. Çocuklarınızı aşağılamayınız. Çocuklarınıza aşırı harçlık vererek doyumsuzlaştırmayınız. Çocuğunuza; çevresine, ailesine karşı sorumlulukları olduğunu öğretiniz. Çocuklarınız bir suça maruz kaldığında (cinsel istismar v.s.) hemen ilgili makamlara başvurunuz. Gelişim ve zeka düzeyine göre temel cinsel eğitim veriniz. Çocuklarınıza sevgide ve kızmada ölçülü davranınız. Çocuklarınız iyi şeyler yaptığında ödüllendiriniz. En önemlisi çocuklarınıza karşı asla şiddet uygulamayınız. Çocuğunuza tehlike anında nasıl davranması gerektiğini öğretiniz. Bireyin toplumsal değer hükümlerini kazandıran, ona ilk sosyal deneyim fırsatını veren aile ortamının gelişim sürecindeki önemi büyüktür.

Öncelikle ailelerin çocuklarına karşı takındıkları olumsuz tavırlar çocuğun oluşturacağı kişilik yapısını belirler. Örneğin aşırı hoşgörü ve düşkünlük çocuğu bencil yapar; aşırı koruma çocuğu diğer kimselere bağımlı, güvensiz bir kişi yapar; reddedilen, istenmeyen çocuk sinirli, zayıflara ve küçüklere karşı düşmanca duygulara sahip bir birey olabilir; baskı altında bulundurulan çocuk çekingen, aşırı duyarlı, başkalarının etkisinde kalan bir yapıya sahip olabilir.

Ailenin disiplin anlayışının tutarsızlığı, cezaya yer verilmesi, aşırı sert ve otoriter tutum, hoşgörüden uzak ve baskılı disiplin uygulaması ile çocuğu tümüyle dürtü ve isteklerinin doğrultusunda serbest bırakan, aşırı hoşgörülü ya da umursamaz bir yetiştirme tarzı, yanlış ve zararlıdır. Çocuğun sağlıklı bir ruhsal ve toplumsal gelişme göstermesi için ailenin tutarlı bir disiplin uygulaması ve belli ölçüde otoritenin, denetimin varlığı bulunmalıdır. Bozuk aile yapısı da çocuk suçluluğunda önemli etkenlerden biridir. Yıkılmış ya da parçalanmış ailelerden gelen çocuklar ile geçimsizliğin, sürekli karı-koca kavgasının olduğu, babası içki kullanan veya işsiz olan ailelerden gelen ve ailede suçlu bireylerin bulunması durumunda da çocuk suça yönelebilir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious