Polis emekliliğinde büyük şok!

Polis emekliliğinde büyük şok!.38460
  • Giriş : 29.04.2009 / 11:22:00

Yetki çekişmesi polislerin emekliliğinde hayal kırıklığı yaşatıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Defterdarlığı arasındaki yetki çekişmesi polislerin emekliliğinde hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyor

2008 yılı Temmuz ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru iken emekli oldum. SGK'dan adıma tahakkuk ettirilen maaş ve ikramiyelerimi aldım. Ancak bir süre sonra kurumumca bizden kesilen 2007 yılı ile 2008 yılının Ekim ayına kadar olan dönemle ilgili emeklilik keseneklerinin SGK'ya gönderilmediğinden eksik ikramiye ve maaş aldığımı öğrendim. Bu hususta yaptığım araştırmada konunun bir tek benimle ilgili olmadığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2007 ve 2008 yıllarında çalışan 30 bin personeli etkilediğini öğrendim ve İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak mağduriyetimin önlenmesini ve alacağım miktarın tarafıma ödenmesini istedim. Ancak muhasebe müdürlüğü konunun kendilerini ilgilendirmediğini, çözümünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılacağını bana resmi yazıyla bildirdi. Bu yazı üzerine tekrar başvurduğum İstanbul Emniyet Bütçe Şube Müdürlüğü ise bana aynı muhasebe müdürlüğü gibi olumsuz cevap vererek kendilerinin kesenekleri Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne belirtilen yıllarda teslim ettiklerini, yapacak bir şeylerinin olmadığını beyan ederek her iki kurum da sorumluluğu kabul etmemektedirler. Sayın Hocam bu durumda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 2007-2008 yılları arasında emekli olmuş 1800 polis bulunmaktadır. Dolayısıyla sözü edilen keseneklerin miktarının ne kadar bir büyük miktara ulaştığı görülmekte ve zaten emekli olduğu sırada maaşın yüzde 45'i kesilen çok cüzi miktar emekli aylığı alan polis memurlarının mağduriyeti görülmektedir. Bu hususta görüş ve önerileriniz ile bize tavsiye ve takip edebileceğimiz yolu bildirirseniz memnun olurum.

İsmi Mahfuz

5510 sayılı Kanun 2007 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecekti ve artık kamu kurumları çalışanlarının ay be ay listesini yeni kurulan SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu'na) genel adıyla ebildirge (Kesenek Bilgi)sistemi üzerinden bildireceklerdi. Bununla ilgili olarak da 2006 yılında SGK bir hem kendisi bir Tebliğ yayınladı hem Başbakanlık aracılığı ile 2006/4 sayılı Genelgeyi yayınlattı ve tüm ülkeye duyurdu. Başbakanlık Genelgesine göre “T.C. Emekli Sandığı tarafından internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak iştirakçilerin nüfus, hizmet, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı bilgilerinin saklanması, Sandık alacaklarının elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi için yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulama sonucunda, kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakçiler tarafından talep edilen çeşitli bilgiler en kısa sürede sağlanacak, emeklilik işlemleri ile sandık tarafından yürütülen diğer işlemler de hız kazanacaktır. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirilebilmesi ve beklenen sonuçlara ulaşılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları T.C. Kimlik numarası esas alınarak yürütülecek uygulama ile internet tabanlı web servisleri yöntemini kullanarak doğrudan sandık sistemine bilgi aktaracaklardır. Aktarılacak bilgilerin oluşturulmasında esas alınacak kayıt deseni, www.emekli.gov.tr internet adresinde uygulamalar bölümündeki kurum ve iştirakçi bilgi sistemi içinde yayımlanmıştır. Buna göre, Emekli Sandığı'na tabi kamu kurum ve kuruluşları, genelgenin yayım tarihinden itibaren iki ay içerisinde Emekli Sandığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek kullanıcı ad ve şifresi almak suretiyle yukarıda belirtilen internet adresinden bilgilerini gireceklerdir…” demektedir. Fakat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Defterdarlığı arasında gidip gelen yazışmalardan anlaşıldığı üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 bin personelin 2007-2008 yıllarında keseneklerinprimlerin SGK'ya gönderildiği ama bu gönderilen paraların kime ait olduğunu belli eden, “Kurumlar Yıllık İcmal Bordro”larının düzenlenmediği anlaşılıyor.

KEY ve Tasarrufu Teşvik'e benziyor

1987 yılında başlayan Tasarrufu Teşvik ve aynı başlayan Konut Edindirme Yardımı konusunda da benzer olay nedeniyle kişiler paralarını
ya hiç alamamış veya eksik almışlardı. O yıllarda her ay KEY ve TTF paraları ilgili bankalara yatırılıyor ve üç ayda bir de bu paraların kimler adına yatırıldığına ilişkin Şahıs İcmal Bordroları düzenleniyordu. Fakat ne hikmetse herkes parayı ödemek konusunda dikkatli ama İcmal Bordrosu düzenleme konusunda dikkatsiz davrandıklarından hala 5,5 milyon kişi KEY paralarını alabilmiş değil.

FİLLER ÇATIŞIYOR

Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'Yıllık Şahıs İcmal Bordrolarını' düzenleme görevinin İstanbul Defterdarlığı'nda olduğunu, İstanbul Defterdarlığı ise bu görevin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu belirten yazıları birbirlerine gönderiyorlar ama olan şu ana kadar emekli olan 1800 polise olmuş, bundan sonra da ilerde emekli olacak olanlara da olacak. Hem ikramiyelerini eksik alacaklar hem de emekli aylıkları düşük hesaplanacak. Şimdi yapılması gereken Şahıs İcmal Bordroları'nın kimin düzenlemesi gerektiğine ilin valisinin belli edip ilgili tarafa talimatı vermesidir ama burada da sonuç alınamaz ise SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ve Defterdarlığı'nı incelemeye alıp denetlemesi görevini yapmayanlara da gerekli idari para cezalarını vermesi ve mağdur memurların
mağduriyetlerini gidermesidir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*