Prim ödenmede değişiklik

Prim ödenmede değişiklik .14290
  • Giriş : 23.11.2008 / 13:06:00

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Tebliğe göre, işverenin çalıştırdıkları sigortalıların "ay içinde yıllık ücretli izinli olması halinde, yıllık ücretli izin sürelerini ve bu sürelere ilişkin prime esas kazanç tutarlarını" kaydetmeleri gerekmeyecek.

Tebliğin, "Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi" bölümünde yapılan değişikliğe göre, ücretlerini ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı alan sigortalılar için düzenlenecek 2008/Ekim ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri en geç 1 Aralık 2008 tarihine kadar Kuruma gönderildiği takdirde yasal süresinde gönderilmiş sayılacak.

Özel sektör işverenlerince 2008/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin en geç 23 Aralık 2008 Salı gününe, 2008/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin ise en geç 23 Ocak 2009 Cuma gününe kadar Kuruma gönderilmesi gerekecek.
Sosyal güvenlik destek primi

Yaşlılık/emeklilik aylığı almakta olanlardan, kendi adına bağımsız (tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışma hariç) çalışmaya başlayanların, aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunmaları halinde yaşlılık/emeklilik aylıklarının ödenmesine devam edilecek. Bunlardan almakta oldukları aylıklarının yüzde 15'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

Borçlanılan yurt dışı hizmetlerine istinaden yaşlılık aylığı bağlananlar hakkında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanmayacak.

5510 sayılı Kanundan önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 1 Ekim 2008'den sonra da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerden, hizmet akdi ile çalıştırılanlar kapsamında çalışanların prime esas kazançları üzerinden, kısa vadeli sigorta kolları prim oranına yüzde 30 oranı eklenmek suretiyle sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

Harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı almakta iken; 1 Ekim 2008 itibariyle çalışmaya devam edenler ile sonradan 5510 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmayacak.

Tebliğ hükümleri, ücretlerini her ayın 1-30'u arasındaki alanlar bakımından 1 Ekim 2008, ücretlerini her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasında alanlar için 15 Ekim 2008, bunların dışındakiler bakımından ise 1 Ekim 2008'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*