Radyo ve TV'ler için seçim yasakları

Radyo ve TV'ler için seçim yasakları.11631
  • Giriş : 28.12.2008 / 14:17:00
  • Güncelleme : 28.12.2008 / 14:18:09

Seçim döneminde radyo ve televizyonların uyması gereken ilkeler...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Radyo ve televizyon kuruluşlarının yayın ilkeleri ile ilgili YSK kararına göre, oy verme gününden önceki 24 saat içinde her türlü haber, röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasi bir partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek yayınlarda bulunulmasına izin verilmeyecek.

Seçim döneminde, radyo ve televizyon kuruluşlarının, 3984 sayılı yasanın 4. maddesinde saptanan yayın ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği ifade edilen kararda, ''tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk'' ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşlarının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacakları, yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde, kamuoyunun siyasal beklentilerine cevap verecek şekilde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda oldukları belirtildi.

Kararda, yayınlarında adalet ve tarafsızlığa, kanunlara uygun davranmakla yükümlü kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın yapamayacakları kaydedildi.

-TÜRKÇE DIŞINDA DİL KULLANILMAYACAK-

Karara göre, yayınlarda siyasi parti ve adayların reklamına yer verilemeyecek.

Siyasi parti ve adayların propagandalarına yönelik radyo ve televizyon yayınları, Türkçe dışında başka bir dilde yapılamayacak.

Her türlü kamuoyu araştırmaları, anket ve tahminler, ancak tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulmak koşuluyla, oy verme gününden önceki 24 saat dışında radyo ve televizyonlarda yayınlanabilecek. Kamuoyu araştırmaları ve anketler yayınlanmadan önce, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak.

Oy verme gününden önceki 24 saat içinde her türlü haber, röportaj gibi program veya reklam yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasi bir partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek yayınlarda bulunulamayacak.

Herhangi bir yayının banttan internet ortamında web yayını olarak halka izlettirilmesi durumunda ise mevcut yayının internet ortamında Türkiye'nin, hatta dünyanın her tarafından izlenmesi mümkün olabileceğinden, yayının verici aracılığıyla propaganda yasaklarına aykırı hareket edilerek halka izlettirilmesi halinde, yayını denetleme ve gerektiğinde yasaklama yetkisi ilçe seçim kurullarına ait olacak.

Seçim dönemi içerisinde, özel tanıtıcı programlar (ulusa sesleniş ve benzeri konuşmalar) banttan veya canlı olarak yayınlanamayacak.

Ulusal düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde düzenlenecek raporlar, seçim dönemi içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca değerlendirilip, her haftanın perşembe günü saat 17.00'ye kadar, Yüksek seçim Kurulu Başkanlığı'na sunulacak.

Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenecek raporlar, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 149/A maddesi çerçevesinde yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu yerle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilecek.

Yüksek seçim Kurulu tarafından 298 sayılı Kanun'un 149/A maddesi uyarınca verilecek kararlar, tebliğ edildiği gün ve saati takip eden 24 saat içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca uygulanacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*