Reel Kesim temmuzda geriledi

  • Giriş : 15.08.2006 / 00:00:00

TCMB Anketine göre ise, Üretici Fiyatları Endeksi'nde yıl sonu beklentisi yüzde 11.3, gelecek döneme ilişkin beklenti yüzde 10.4 oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 2.3 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 oranında artarak 102.1 oldu. TCMB Anketine göre ise, Üretici Fiyatları Endeksi'nde yıl sonu beklentisi yüzde 11.3, gelecek 12 aylık döneme ilişkin beklenti yüzde 10.4 oldu.


Reel Kesim Güven Endeksi'ni, oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri Haziran ayına kıyasla incelendiğinde, endeksi belirgin olarak azaltan toplam sipariş ve mamul mal stok miktarı eğilimleri ile ihracat imkanları beklentisini, iç pazara satılan mal hacmi eğilimi ile toplam istihdam beklentisinin takip ettiği görülmektedir. Öte yandan, genel gidişat konusundaki görüşler ve üretim hacmi ile yatırım harcaması beklentileri endeksi olumlu yönde etkileyen kalemler olmuştur. Genel olarak incelendiğinde, mevsimselliğin endeksi olumsuz yönde bir miktar etkilediği dikkat çekmektedir.


Merkez Bankası'nın konuya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:"Bir önceki yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, genel gidişat konusundaki görüşler ve toplam istihdam beklentisindeki azalışlar ile mamul mal stoklarındaki artışın endeksi azaltıcı yönde etkilediği görülmektedir. Diğer yandan ihracat imkanları beklentisi ile toplam sipariş, iç pazara satılan mal hacmi ve hammadde stok eğilimlerindeki belirgin artışlar, önceki yılın Temmuz ayına kıyasla endeksi olumlu yönde etkileyen faktörler olmuştur."


TCMB Anketi
İç talebe ilişkin göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında, son üç ay değerlendirmeleri azalırken, gelecek üç ay beklentilerinin arttığı dış talebe ilişkin göstergeler mevsimsellikten arındırılarak incelendiğinde, ihracat piyasasından alınan yeni sipariş miktarına ilişkin son üç aydaki değerlendirmelerin artış yönlü seviyesini koruduğu, gelecek üç aydaki artış yönlü beklentilerin ise bir miktar azaldığı, dış pazara satılan mal hacminin ise hem son üç ay değerlendirmelerinde, hem de gelecek üç ay beklentilerindeki artış eğiliminin zayıfladığı diğer taraftan, gelecek on iki ayda yapılması düşünülen yatırım harcaması miktarına ilişkin geçen ayki olumsuz seyrin devam ettiği,

Mamul mal stoklarına ilişkin hem son üç ay değerlendirmelerinin hem de gelecek üç ay beklentilerinin bir miktar iyileştiği diğer taraftan, hammadde stok hacmine ilişikin son üç ay değerlendirmeleri ve gelecek üç ay beklentilerinde önemli bir değişiklik meydana gelmediği,

Kapasite kullanım eğilimi mevsimsellikten arındırıldığında "yukarı" diyenlerin lehine olan seyrin kuvvetlendiği,

Üretim hacmi sorusuna verilen cevaplar mevsimsel etkilerden arındırıldığında, önemli bir değişiklik olmadığı diğer taraftan toplam istihdam miktarına ilişkin göstergeler mevsimsellikten arındırılarak incelendiğinde, son üç ay değerlendirmeleri artış yönündeki seviyesini korurken, gelecek üç aydaki artış beklentilerinin bir miktar zayıfladığı,

Ortalama birim maliyete ilişkin son üç ay değerlendirmeleri belirgin şekilde artarken, gelecek üç ay artış beklentilerinin belirgin şekilde azaldığı yeni alınan iç pazar siparişleri için ortalama fiyata ilişkin son üç ay değerlendirmeleri seviyesini korurken, gelecek üç aydaki artış beklentilerinin belirgin şekilde azaldığı,

Gelecek üç aylık dönemdeki ÜFE enflasyonu beklentileri mevsimsellikten arındırıldığında, "yukarı" diyenlerin lehine olan geçen ayki seyrin belirgin şekilde zayıfladığı diğer taraftan yıl sonu ve gelecek on iki aylık döneme ilişkin ÜFE enflasyonu beklentilerinin sırasıyla 11.3 ve 10.4 olarak belirtildiği görülmektedir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious