Referandumun ertelenmesinin iki gerekçesi neydi?

Referandumun ertelenmesinin iki gerekçesi neydi? .9730
  • Giriş : 30.10.2007 / 20:49:00

Referandumun ertelenmesinin iki gerekçesi neydi? İşte bu sorunun yanıtı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

YSK 21 Ekim referandumunun ertelenmesi yönünde yapılan başvuruya ilişkin verdiği ‘red’ kararının gerekçesini yazdı. 6’ya karşı 5 oyla alınan karara 2 gerekçe gösterildi.

Yüksek seçim Kurulu (YSK) 21 Ekim tarihinde yapılan referandumun ertelenmesi yönünde yapılan başvuruya ilişkin verdiği ‘red’ kararının gerekçesini yazdı. 6’ya karşı 5 oyla alınan karara ilişkin YSK üyeleri 2 gerekçe gösterdi.

6 YSK üyesi, yapılan başvurunun reddi yönünde verdikleri karara gerekçe olarak şu görüşleri dile getirdiler:

“Yasa, tümüyle halkoylamasına sunulmuş olup, madde madde oylamanın söz konusu olmadığı, oy verenlerin de Kanunun tümüne evet ya da hayır oyu kullanacakları ve 28 Ağustos 2007 tarihinde yürürlükteki mevzuata göre Cumhurbaşkanının seçilmiş olduğu, daha sonra gümrüklerde oy kullanan vatandaşlarımızın da bu durumu bilerek oylarını kullanmış olmaları nedeniyle, iradelerinin fesada uğradığından söz edilemez. Halk oylamasının ertelenmesi halinde bugüne kadar kullanılmış bulunan oyların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak bir kararın seçim hukuku ilkeleriyle bağdaşamayacağı açıktır."

MUHALİFLER, “METİN DEĞİŞTİ, TAKVİM ERTELENMELİ"

Karara, aralarında YSK Başkanı Muammer Aydın’ın da bulunduğu 5 üye muhalif kalmıştı. Muhalif üyeler Muammer Aydın, Necati Söz, Bahadır Doğusoy, Ali Em ve Sadri Bozkurt’un muhalefet gerekçesinde de şu görüşler yer aldı:

“Seçim takviminin uygulandığı süreçte, gümrüklerde oy verme işlemi başlatıldığından, gümrüklerde kurulan sandıklarda oy veren seçmenler, 5697 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 17 Ekim gününe kdar 7 maddelik 5678 sayılı kanuna göre oy vermelerine karşın 21 ekim 2007 günü oy kullanacak seçmenler 6 maddelik değişik kanun metnine göre oy kullanmak durumunda bırakılmıştır."

“SEÇMENİN İRADESİ YANILTILMIŞTIR"

“Başka bir anlatımla, oy kullanma süreci başlatıldıktan sonra oylamaya konu olan Anayasa değişiklik metni değiştirilmiş ve yeni metin 17 Ekim 2007 gününden itibaren oylanmaya başlanılmıştır. Bu durum, Anayasa’nın 67. maddesi ile demokratik yaşamımızın temel koşulu olan seçim iradesinin sağlıklı olarak gerçekleşmesi ilkelerine uygun olmadığı gibi seçmenin iradesinin de yanıltılması sonucunu doğurmuştur.

Demokratik sistemin özünü teşkil eden seçme ve seçilme hakkının Anayasanın 67. maddesinde öngörülen ilkeler çerçevesinde kullanılması ve uygulanması esas olup, seçimin başlangıç gününden bitimine kadar olan süreçte bu ilkelere uygun, seçimin yapılması ve sonuçlandırılması, seçimlerin dürüstlüğü ilkesinin de gereğidir. Gümrükte oylar verilmeye başlandıktan sonra Yasama organınca 5697 sayılı kanunla halkoyuna sunulan 5678 sayılı kanunun geçici maddelerinde değişiklik yapılmış olması, Anayasa’nın 67. maddesinde öngörülen ilkelerle ve özellikle eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına ilişkin seçim sürecinin durdurularak, 3376 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince yeni bir seçim sürecinin başlatılmasının ve oy verme gününün yeniden belirlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious