Rehn, "asimile olmayın" çağrısına destek verdi

Rehn,
  • Giriş : 12.04.2008 / 09:43:00

Erdoğan'ın "Asilime olmayın entegre olun" çağrısına Olli Rehn destek verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Başbakan Erdoğan'ın Köln'de Almanya'daki Türklere yönelik "Asilime olmayın entegre olun" çağrısına AB mevzuatına göndermede bulunarak dolaylı destek verdi. Olli Rehn, AB'de azınlıkların istekleri hilafına asimile edilemeyeceğini bildirdi.

-BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI SORU ÖNERGESİNE KONU OLDU

Avrupa Parlamentosu'nun sağcı üyelerinden Belçikalı Parlamenter Koenraad Dillen, verdiği bir soru önergesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Köln'de 16 bin kişiye bir konuşma yaptığını, burada yaşayan Türkleri Alman toplumu içinde asimile olmaya direnmeye sevk ettiğini, "Asimilasyon insanlığa karşı suçtur" dediğini ve onları "çok fazla asimile olmamaları" konusunda uyardığını gazete haberlerine dayanarak belirtti. "Yabancıların asimilasyonu ve entegrasyonu, pek çok AB Üye Devletinin yürüttüğü göç politikasının bir bölümünü oluşturuyor. Türk Başbakanı gerçekte yabancıların entegrasyonuyla ilgili Alman politikasını eleştiriyor" diyen Belçikalı Üye, AB Komisyonu'nun bu açıklamalardan haberdar olup olmadığını sordu. Dillen şu soruları yöneltti: "-Komisyon'un AB'de yabancıların asimilasyonu ve entegrasyonunun aynı zamanda Avrupa'nın sosyal uyumu başarma çabalarının bir parçası olduğuna ilişkin bir görüşü bulunmuyor mu? -Aday ülkelerin de bu politikayı desteklemeleri beklenmiyor mu? -Komisyon'un katılım süreci açısından Sayın Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili görüşü nedir? -Komisyon, Başbakan Erdoğan'a yetkili konumunu gelecekte Türklerin Almanya'ya daha fazla entegrasyonundan çok bunu eleştirmek için kullanıp kullanmayacağını soracak mı?"

-AZINLIKLAR İSTEKLERİ HİLAFINA ASİMİLE EDİLEMEZ

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ise soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'yle katılım müzakerelerine yön veren ilkelerin Müzakere Çerçevesi'yle oluşturulduğunu belirtti. Bu kapsamda, "Türkiye'den kültürel çeşitliliği sağlamasının; azınlık haklarına saygı göstermeyi ve onları korumayı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen ilkelere uygun olarak ve Üye devletlerdeki olumlu uygulamalarla aynı düzeyde teşvik etmesinin" istendiğini belirten Rehn şöyle devam etti: "Yukarıda sözü edilen Çerçeve Sözleşme'nin 5'inci maddesi; genel entegrasyon politikasının izlenmesinde alınmış önlemlere önyargılı yaklaşmadan, Sözleşme taraflarının, ulusal azınlıklara ait kişilerin asimilasyonunu bu kişilerin istekleri hilafına hedefleyen uygulamalar ve politikalardan kaçınmalarını ve bu kişileri böyle bir asimilasyonu amaçlayan herhangi bir uygulamaya karşı korumalarını şart koşmaktadır."

-BAŞBAKAN ERDOĞAN GURBETÇİLERDEN ENTEGRE OLMALARINI İSTEMİŞTİ

Başbakan Tayyip Erdoğan Şubat'taki Almanya ziyaretinde gurbetçilere hitap ederken asimilasyonun insanlık suçu olduğunu söylemiş ve "47 yıldır Almanya'nın yükselmesine katkı verdiniz. Çalışırken kendi kimliğinizi de korumanın mücadelesini verdiniz. Asimilasyona karşı gösterdiğiniz duyarlılığı çok iyi anlıyoruz. Kimse sizden asimilasyona hoşgörü göstermenizi beklemesin. Asimilasyon bir insanlık suçudur" şeklinde konuşmuştu. Başbakan Erdoğan "Bizim işimiz kavga değil, sevgi. Bizler sevgi medeniyetinin temsilcileriyiz" derken, gurbetçilerden artık kendilerini yaşadıkları ülkede geçici olarak görmemelerini ve topluma "entegre olmalarını" istemişti. Yurtdışındaki Türklerin kendi dillerini çocuklarına zaten aktaracaklarını anlatan Erdoğan, bunun yanında hayatlarını sürdürdükleri toplumun dilini konuşmanın önemine dikkat çekmiş, Almanca ile ilk defa okulda karşılaşan Türk çocuklarının hayata 1-0 geride başladığını belirtirken, gurbetçilere çocuklarını okul öncesi dil eğitimi imkanlarından faydalandırmalarını tavsiye etmişti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious