Rektörlerin dört şartı

Rektörlerin dört şartı.72089
  • Giriş : 06.04.2007 / 00:00:00

Teziç: 367 milletvekili katılmazsa,cumhur oylaması yapılamaz

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Rektörler Komitesi, cumhurbaşkanının tarafsız, çağdaş, laik ve şaibesiz geçmişe sahip olmasını istedi. Teziç: Genel Kurul’a 367 milletvekili katılmazsa, cumhurbaşkanlığı oylaması yapılamaz...

Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının gerilime neden olduğunu vurgulayan Rektörler Komitesi, yeni Cumhurbaşkanı’nın ’tarafsız, çağdaş, laik ve şaibesiz’ olması gerektiğinin altını çizdi. Komite, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Meclis’te ortaya çıkan temsil zafiyetinin cumhurbaşkanlığına yansımamasını da istedi.

Rektörler Komitesi’nin toplantısında kaleme alınan ortak bildiriyi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç okudu. "Siyaset yapmıyoruz, görüş bildirmek anayasal sorumluluğumuzdur" diyen Teziç’in okuduğu bildiri şöyle:

Cumhurbaşkanlığı andına vurgu: Tartışmaların ağırlık noktası, cumhurbaşkanlığına tarafsız bir kişinin seçilebilmesidir. Anayasamızda, devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil etmenin yanı sıra, anayasal kurumlar arasında dengeyi, düzenli ve uyumlu çalışmayı gözetme yetkisi ve görevi cumhurbaşkanına verilmiştir (m.104/1). Böylesi bir işlevin yerine getirilebilmesinin tarafsızlığı gerektirdiği kuşkusuzdur. Tarafsız cumhurbaşkanı, siyasal rejimin güvencesidir. Bu bakımdan, milletvekili andında (m. 81) yer almayan ’tarafsızlık’ sözcüğü, Cumhurbaşkanı andında (m. 103) vurgulanmaktadır.

’Geçmişleri önemli’

TBMM yetkiyi özenle kullanmalı: Anayasamız, seçme yetkisini, Meclis’e tanımakla birlikte; seçilecek olanın, varsa partisiyle ilişiğinin kesileceğini, milletvekili sıfatının sona ereceğini öngörerek, Meclis’in Cumhurbaşkanı seçme yetkisinin çerçevesini çizmiştir. Cumhurbaşkanının tarafsızlığına ve partilerüstü konumuna yönelik bu çerçevenin, geçmişe ve geleceğe dönük temenni ve ölçütleri içerdiği kuşkusuz. Anayasamız, cumhurbaşkanının cezai açıdan yalnızca ’vatana ihanetten’ sorumlu olabileceğini öngörüyor. Bu makama aday olacak kişilerin, geçmişte, sorumluluk doğurabilecek bir suçlandırma veya şaibe altında olmamaları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, adayların, özgeçmişinin yanı sıra, başta laiklik ilkesi olmak üzere, Cumhuriyet’in değiştirilemeyecek niteliklerini ve bunun ayrılmaz parçası ve temeli çağdaş bilimi benimsemiş ve sindirmiş olmaları anayasal bir zorunluluk.

2002 en adaletsiz seçim: 3 Kasım 2002 seçimleri, 1950’den bu yana yapılan genel seçimler içinde, en adaletsiz sonuçlar doğuran bir seçim olmanın ötesinde, yüzde 45 oranındaki geçerli oyun Meclis’te temsil edilmemesi nedeniyle, aynı zamanda bir temsil zafiyeti yarattı. Bu zafiyetin cumhurbaşkanlığı makamına taşınmaması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir uzlaşmanın gerçekleşmesi kaçınılmazdır.

Uzlaşma olmazsa meşruiyet tartışılır: Anayasamızın 102. maddesinde, ’nitelikli toplantı ve karar yeter sayılarını’ belirleyen özel hüküm, Cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşma sağlanabilmesinin hukuki çerçevesini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde, ’Derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir’ hükmü de, uzlaşamamanın yaptırımıdır. Bu aşamada, içinde bulunduğumuz son derece gergin ortamın, daha da endişe verici boyutlara tırmanmaması için, laik, demokratik, hukuk devleti ve çağdaş bilime inanmış bir cumhurbaşkanının seçilmesinde hepimize sağduyuyla uzlaşıcı sorumluluklar düşmektedir."

’Mitinge gitmeyeceğim’

14 Nisan’daki Cumhuriyet Mitingi’ne isteyenlerin katılabileceğini belirten Teziç, "Anayasal kurumun başındayım, bir eyleme, katılmam söz konusu değil" dedi. Mitinge katılacak rektörlerin cüppe giyeceği öğrenildi.

’İlk turda 368 oy şart’

YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, Anayasa’nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanının, TBMM üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla seçildiğini anımsatarak şöyle konuştu: "Parlamento’nun, Meclis Başkanı hariç, üçte iki çoğunluk toplantı nisabı (yeter sayı) olmadan herhangi bir karara gitmesi mümkün değildir. Zaten ilk iki turda da üçte iki çoğunluk aranıyor. Muhakkak Meclis’te cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur. Üçte iki çoğunlukla örtüşür, genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde yani salt çoğunlukla adayların belirlendiği döneme gelindiği zamanda gene toplantı nisabının üçte iki olma zorunluluğu vardır. Üçte ikinin altındaki bir sayıyla Meclis toplanır, oylama yaparsa bu Anayasa’ya aykırı olur."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious