Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanları (1)

  • Giriş : 18.05.2006 / 00:00:00

Bazı kurum ve kuruluşların yapacakları ihaleler ile şartnameleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. ;

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

ORMAN EMVALİ SATILACAK

Balıkesir Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden : İşletme Müdürlüğü'nün muhtelif depo ve rampalarında mevcut yukarıda yazılı emvaller 30 Mayıs 2006 Salı günü saat 14.00'de İşletme Müdürlüğümüzde açık arttırmalı satılacak.

TAŞINMAZ MAL SATILACAK

İstanbul Valiliği Büyükçekmece İlçesi Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan : Mülkiyeti Belediyeye ait şartnamede pafta, ada, parsel muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı arsa yoluyla Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesine istinaden Kapalı Zarf Usulü İhale ile satışı yapılacak. İhale, 30 Mayıs 2006 tarihinde saat 14.00'da yapılacak.

ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAK

AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden : Genel Müdürlüğün işletme işlerinde kullanılmak üzere çeşitli AG Yeniden Doldurulabilir İzolasyon Maddeli Plastik Ek Mufları, AG Elektriksel Dolgu - İzolasyon Maddesi, AG Yer altı Kabloları alımı işi istisna kapsamında açık ihale usulü ve birim fiyat teklifi almak suretiyle ihale edilecek.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacak. Teklifler, 8 Haziran 2006 Perşembe günü, saat 14.00'e kadar AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Bağlarbaşı Mah. Cengiz Topel Cad. No: 17 B Blok Zemin Kat 34844 Maltepe / İstanbul adresindeki Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek Geçici Teminatın Süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün olacak. Kesin teminat oranı yüzde 6'dır. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

KÖK VE ENH İŞİ YAPTIRILACAK

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Kars İl Müdürlüğü'nden : Kars İli Sınırları dahilinde 1 Grup KÖK ve 2 Grup ENH yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, Aras Elektirik Dağıtım A.ş. Kars İl Müdürlüğü adresinde 2 Haziran 2006 tarihinde saat 14.00'da yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious