Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanları

  • Giriş : 18.05.2006 / 00:00:00

Bazı kurum ve kuruluşların yapacakları ihaleler ile şartnameleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

ARAÇ KİRALANACAK

T.P.A.O. Trakya BölgeMüdürlüğü'nden : Lüleburgaz/Kırklareli/ Sivil sürücülü ve sürücüsüz binek araç ile pick-up kiralama işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, 9 Haziran 2006, saat 10.00'a kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü, İhale Evrakı Alma Bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler kendi teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

HİZMET ARACI KİRALANACAK

T.K.İ. Kurumu S.S.G.E.L.İ.Müessesesi Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nden :

İşletme ocak içi ve harici görevlerde kullanılmak üzere 4 adet Minibüsün Hizmet aracı olarak kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İstekliler tekliflerini, 2 Haziran 2006 tarih, saat 14.00'e kadar T.K.İ.Kurumu S.S.GELİ.Müessesesi Y.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.Teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

50 ADET MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden : Ofisce, Sermaye Piyasası Kurulu ihtiyacı, teknik şartnamesinde ayrıntısı belirtilen 50 ADET masa üstü bilgisayar, kuruluşça istenilen markalara ( DELL veya HP-COMPAQ) ve hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı zarfla teklif isteme usulü ile satın alınacak.

Teklifler, 30 Mayıs 2006 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün II Numaralı Merkez Satın Alma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

KARŞI BASINÇLI TÜRBİNLER İÇİN (TG 2 - 3) AÇILIR / KAPATILIR TİP İZOLASYON (MALZEME + DİZAYN + İMALAT + MONTAJ)" YAPILMASI İŞİ YAPTIRILACAK

PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden : Şirketz; Elektrik Üretim fabrikası ihtiyacı olan ve şartnamede dosya numarası ile konusu belirtilen alım Petkim Alım Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Son Teklif Verme, 31 Mayıs 2006 tarihinde saat 13.00'a kadar yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious