Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanları...

  • Giriş : 13.02.2006 / 00:00:00

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihaleler ile şartnameleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

8 ADET EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE 4 ADET HURDA ARAÇ SATILACAK

Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğü'nden : 8 adet Ekonomik ömrünü doldurmuş ve 4 adet hurda aracın kapalı zarf teklif alma usulü ile ihaleten satışı yapılacak.

Teklifler, 8 Mart 2006 Çarşamba günü saat 10:00'a kadar, Hanımeli Sokak No:1 Sıhhıye/Ankara adresindeki Gelen Evrak servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, ancak postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat bedeli sözleşme bedelinin yüzde 10'udur. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.


TAŞINMAZ MAL SATILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan : Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait, aşağıda İlçesi, bölgesi, ada ve parsel numarası ile bağımsız bölüm numarası, adresi, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile ayrı, ayrı mülkiyet satışı yapılacak.

İhale 23 Şubat 2006 tarihinde Saat 14.00 de Milli Müdafaa Caddesi No: 8'deki Belediye Hizmet binasının Asma katında bulunan ENCÜMEN Salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olup, ihalede listedeki sıra takip edilecek.


ORMAN EMVALİ SATILACAK

Çanakkale Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden : İşletme Müdürlüğü'nün muhtelif depo ve rampalarında mevcut yukarıda yazılı emvaller 23 Şubat 2006 Perşembe günü saat 14.00 İşletme Müdürlüğümüzde açık artırmalı satılacak.


"ANTIFOULANT (FOR DEPROPANISER)" VE "ANTIBLOCKING" SATIN ALINACAK

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.Genel Müdürlüğü'nden : Şirkete Etilen ve Plastik İşleme fabrikaları ihtiyacı, aşağıda dosya numaraları ile konuları belirtilen alımlar açık ihale (kapalı zarf) usulü ile yurtdışından satın alınacak.

Teklifler şartnamesine uygun olarak ve ayrı ayrı zarflarda olmak üzere son teklif verme günü ve saatine kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine ulaşmış olmalıdır. Teklifler aynı gün huzurda açılacak. Son teklif verme tarihi 22 Şubat 2006 tarihinde saat 13.00'a kadar yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious