Rıfat Ilgaz Öykü Yarışması

Rıfat Ilgaz Öykü Yarışması.19228
  • Giriş : 22.02.2008 / 10:26:00

Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz’ın anısına öykü yarışması düzenleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çınar Yayınları kuruluşunun 25. yılında, “Kim ne derse desin/ Çocuklar için yazdım hep…” diyen kurucusu Rıfat Ilgaz’ın anısına, Rıfat Ilgaz Çocuk Edebiyatı ‘Öykü’ Yarışması düzenliyor.

Yarışmanın seçici kurulunda, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Y.Doç. Dr. Necdet Neydim, Dr. Kemal Ateş ve Zekeriya Kaya bulunuyor.

A. YARIŞMANIN AMAÇLARI
1. Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz’ın sanatçı kimliği ve edebiyatımıza - özellikle çocuk edebiyatına - yaptığı katkı konusunda genç kuşakları bilgilendirmek,
2. Türk çocuk edebiyatına yeni ve nitelikli yapıtlar kazandırmak,
3. Edebiyatımızda çocuğa göre olan yapıtların yazınsal niteliklerini yükseltmek,
4. Çocuklarımıza Türkçenin anlatım olanaklarını duyumsatmak,
5. Yazınsal yapıtlar aracılığıyla çocukların Türkçe bilinci ve duyarlığı artırmak.

B. YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yarışma, 18 yaşından büyük herkese açıktır.
2. Bir yazar, birden fazla yapıtla ya da birkaç yazar, ortak bir çalışmayla yarışmaya katılabilir.
3. Çınar Yayınları çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve onların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
4.Yapıtlar, her sayfada ortalama 250-300 sözcük olmak üzere en fazla 80
sayfa olmalıdır.
5. Yarışma için gönderilen yapıtların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanması için başka bir yayınevi ile sözleşme yapılmamış olması gerekir.
6. Özgün olmadığı sonradan anlaşılan yapıt için yapılan masrafın tutarı % 25 fazlasıyla geri alınır. Üçüncü kişilerce yapıtla ilgili açılacak davaların muhatabı söz konusu yapıtın sahibi ya da sahipleridir.
7. Yarışmaya katılanların dosyaları geri verilmez.
8. Katılımcılar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YAPITLARDA ARANACAK TEMEL ÖLÇÜTLER
1. Dil ve anlatımın Türkçenin olanaklarını yansıtmadaki başarısı,
2. Dil ve anlatımın düzeye uygunluğu (8– 12 yaş),
3. Kurgunun özgünlüğü, çocuğun eğlenmesine, düş kurmasına, düşünme sorumluluğu üstlenmesine katkısı,
4. Kurgudaki merak öğelerinin okuma isteği uyandırmadaki etkisi,
5. Kurgunun yapılandırılmasındaki başarı durumu (konunun yapılandırılmasını
zayıflatan abartılmış merak, rastlantısallık, duygusallık vb. öğelerin yokluğu / varlığı),
6. Olay dizisindeki çatışmaların çocuk gerçekliğine uygunluğu,
7. Olay / olayların geçtiği çevrenin çocuğun yaşama kültürüne katkısı,
8. Kahramanın / kahramanların bir / birer özdeşim öğesi olarak niteliği,
9. Kitabın bir bütün olarak çocuğa göreliği.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious