RTÜK, ATV ve Sabah'ın satışı ile ilgili açıklama yaptı

RTÜK, ATV ve Sabah'ın satışı ile ilgili açıklama yaptı.11840
  • Giriş : 30.01.2008 / 17:31:00

ATV ve Sabah'ın satış ihalesi sonrasında RTÜK onay ve devrinin geciktiği iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

RTÜK konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Bazı basın ve yayın organlarında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'nin sahibi olduğu ATV ve Radyo City'e ait hak ve izinlerin, Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. unvanlı kuruluş adına devir ve tesciline ilişkin işlemleri geciktirdiğine ilişkin iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki hususların açıklanması zorunluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (TMSF) 5 Aralık 2007'de gerçekleştirilen ihale sonucunda, ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ye satışı, fon kurulu tarafından onaylanmıştır. Ardından, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesine istinaden, Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş.'nin 3984 Sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi hükmü kapsamında kullandırılan geçici frekans ve kanal kullanım hakları, uydu yayın ve kablolu yayın lisansları ile sair tüm hak ve izinlerinin Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. adına devir ve tesciline ilişkin işlemlerin başlatılması, TMSF'nin 7 Aralık 2007 tarihli yazısıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan talep edilmiştir.

Söz konusu devir işleminin Üst Kurulca tekemmül ettirilebilmesi için, 12 Aralık 2007 tarihinde Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ye yazı yazılarak, 3984 Sayılı Yasada ve Özel Radyo ve Televizyon kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi istenmiştir.

Sözü edilen talep kapsamında, Turkuvaz Radyo TV Gazetecilik ve Yay. A.Ş. tarafından 10 Ocak 2008 tarihinde bir kısım bilgi ve belge Üst Kurula gönderilmiş olup, devir işlemi için gerekli diğer bilgi ve belgelerin Kurula ibrazı beklenmektedir. Kuruluşun yükümlülüklerini tamamlamasının ardından Üst Kurulca nihai değerlendirme yapılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious