RTÜK'ten atama açıklaması

RTÜK'ten atama açıklaması.11810
  • Giriş : 04.04.2009 / 21:06:00

RTÜK, kurumdaki bazı kadrolara yapılan atamalarla ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Açıklamada, Üst Kurul'un 1 Nisandaki toplantısında alınan kararla kurum içerisinde boş bulunan bazı kadrolara atamalar yapıldığı, bu atamalarla ilgili bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 'Üst Kurulun Teşkilatı ve Personeli' başlıklı 15. maddesinin 6. fıkrasında, RTÜK personelinin özlük hakları, çalışma usul ve esasları ile personelle ilgili diğer hususların TRT personel rejimine tabi olduğunun aktarıldığı açıklamada, 7. fıkrada ise Üst Kurul'un çalışma usul ve esasları ile teşkilatı ve atama usullerinin, söz konusu kanuna uygun olarak RTÜK tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, RTÜK Personel Yönetmeliği'nde personelini veya başka kamu kurum veya kuruluşlarından naklen alacağı memurları görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle, bulundukları kadro derecelerine eşit veya kazanılmış hak aylık derecelerine uygun veya yönetmelikteki esaslar çerçevesinde daha üst, aynı yerdeki veya başka yerdeki kadrolara naklen atayabileceği hükmünün yer aldığı belirtildi. İlk dört dereceli kadrolara derece yükseltilmesindeki süre kaydı aranmaksızın yapılacak atamaların usulüne ilişkin düzenlemelere de yönetmelikte yer verildiği ifade edildi.

Üst Kurul personelinin özlük hakları, çalışma usul ve esasları ile personelle ilgili diğer hususlar TRT personel rejimine tabi olduğundan, söz konusu atamaların TRT Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliğinde belirlenen atama usullerine göre yapıldığına yer verilen açıklamada, daire başkan yardımcısının da yönetmelik uyarınca fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okul, müdürün ise fakülte veya yüksek okul mezunu olması gerektiği belirtildi.

-RTÜK'ÜN PROJELERİ İÇİN GEREKEN PERSONEL-

RTÜK tarafından Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi, Medya Okuryazarlığı, Kurum İçi ve Yayıncılara Yönelik Eğitim Seminerleri, Kalite Yönetim Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlaması ve Norm Kadro ve Performans Yönetimi projelerinin başlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, bu projelere bağlı olarak ilgili daire başkanlıklarının artan iş yükünü karşılamak üzere mevcut yetişmiş insan kaynağı içerisinden Üst Kurul toplantısında kurum içi atamaların yapıldığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

'657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda kariyer ilkesi, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için zorunlu bilgilere ve yetişme koşullarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı sağlamak liyakat ilkesi ise devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlilik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla kullanılmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

Bu, devlet memurluğunun bir meslek olarak kabul edilmesi ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı sağlanması, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat sistemine dayandırılması anlamına gelmektedir. Anılan ilkelerin temelinde nesnel kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesi ise hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi olarak görülmektedir Yeterlilik olarak da bilinen ve atamalarda birincil etmen olarak değerlendirilen liyakat sistemi, kamu görevlilerinin hizmete giriş ve ilerleyişlerinde yeteneklerinin ve başarılarının temel alınmasını ifade eder. Bu ilke, söz konusu hizmet için en ehil, en nitelikli, en başarılı kim ise, hizmetin ifasına yönelik tercihte onun öne çıkarılmasını sağlar.'

Öğrenme ve yetişmeye açık her kamu görevlisinin, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak, işe uygunluk, öğrenim ve hizmet şartlarını taşıması halinde, hizmete giriş ve hizmet içinde yükselişi, statü hukukuna tabi olan memur güvencesinin bir gereği olduğunun aktarıldığı açıklamada, tamamen nesnel ölçütlere uyularak Üst Kurul üyelerinin çoğunluğunun kararıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak atama yapıldığı, atamaların da 3984 sayılı Kanun ve mevzuata uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ataması yapılan 15 kişinin öğrenim durumu, kurumdaki hizmet süresi ve toplam hizmetlerine ilişkin süreyi kapsayan bilgilere yer verildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*