RTÜK'ten içki nöbeti haberine yalanlama

RTÜK'ten içki nöbeti haberine yalanlama.15374
  • Giriş : 19.02.2008 / 14:30:00

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir gazetenin, bugünkü nüshasında yer verdiği 'RTÜK'ün içki nöbeti' başlıklı haberi yalanladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

RTÜK, sözkonusu gazetenin, gerçekleri gizleyerek okurlarını yanıltmayı tercih ettiğini, üstelik gazetenin, haberi kaynağından doğrulatmak gibi bir sağduyu da gösteremediği kaydedildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada; sözkonusu haberde, RTÜK'ün yerli dizilerde yer alan alkollü sahneleri saniye saniye tespit ettiği ve bu tespit üzerine RTÜK yasa taslağına 'içki içmenin olumlu anlatıldığı' sahnelerin cezalandırılacağına ilişkin hüküm eklendiği öne sürüldüğü belirtildi. Ayrıca, sözkonusu rapordan ayrıntıların verildiği haberde, hangi dizi filmde ne kadar alkol sahnesi bulunduğuna dair süreler ve diyalogların da yeraldığına işaret edilerek, gazetede yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. RTÜK açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

''Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından hazırlanan yasa taslağı 28 Ocak 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. Söz konusu habere konu olan ve taslağa alkolle ilgili yasaklamaların girmesine neden olduğu iddia edilen rapor ise 2006 yılında hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, 2006 yılında, o zamanki 178 Alo RTÜK şikayet hattına ve RTÜK web adresine izleyicilerden yerli dizilerle ilgili çok fazla miktarda şikayet gelmesi ve gazetelerde de konuyla ilgili haber ve yorumlar yayımlanması üzerine bir durum tespiti yapılması amacıyla hazırlatılmıştır. Rapor, Üst Kurul'un gündemine alınmış ve değerlendirilmiştir. Halbuki RTÜK yasa taslağı çok daha sonra hazırlanmış ve Ocak 2008'de Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. Dolayısıyla anılan habere konu olan ve yeniymiş gibi sunulan rapor 2006 yılında tanzim edilmiştir ve yasa taslağıyla ilgili çalışmalarda değerlendirmeye alınmış değildir. Bu gerçek dikkatli okurlar tarafından kolayca anlaşılabilir. Çünkü, raporda yer aldığı için habere konu edilen dizi filmlerden üçü (Ihlamurlar Altında, Karınca Yuvası, Yabancı Damat) sona ermiştir. Yine dikkatli okurlar, devam eden dizilere ait diyalogların eski bölümlere ait olduğunu hemen fark edeceklerdir. Dolayısıyla gazete, 2006'da hazırlanan bir raporu yeni gibi sunarak okurlarını yanıltmıştır. Kaldı ki, sözü edilen rapor nedeniyle hiçbir diziye alkol sahnelerinden dolayı Üst Kurulca müeyyide uygulanmamıştır.

Öte yandan, haberde iddia edildiği gibi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun dizi filmleri veya herhangi bir program türünü "fişlemesi" söz konusu olamaz. 3984 sayılı yasada belirlenen yayın ilkelerine uygunluk açısından yayınları denetleyen Üst Kurul, tüm televizyon kanallarını kapsayan rutin taramalar yapmaktadır. Bu taramalarda genellikle reklam yerleştirme sürelerinin aşılıp aşılmadığı, eğitim ve kültür programlarına yasada belirlenen sürelerde yer verilip verilmediği, şiddet içeren unsurlara yayınlarda ne ölçüde yer verildiği ölçülmektedir. Bazen gelen şikayetlerin konusuna bağlı olarak da taramalar yapılmaktadır. Örneğin 2005 yılında yine şikayetler üzerine bütün yerli dizilerde tütün kullanımını özendiren sahneler taranmış ve pek çok kanala müeyyide uygulanmıştır. Bu çalışmalar rutin taramalar olup, gazetenin iddia ettiği gibi Üst Kurulun programları "fişlemek" gibi bir uygulaması da yoktur. Yeni yasa taslağıyla ilgili hususlar daha önce de basın ve yayın organlarında haber olarak yer almış ve taslaktakine benzer bir düzenlemenin halen yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle de hüküm altına alınmış olduğu Üst Kurulca kamuoyuna duyurulmuştur. Bir olayın haber olması için, öncelikle yeni ve olağandışı olması gerekir. Ayrıca, haber olarak sunulan olayın doğru olması şarttır. Haber, 5N 1K formülüyle özetlenen; ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularının yanıtlarını eksiksiz olarak taşır. Bu bilgiler ışığında söz konusu gazete haberi değerlendirildiğinde öncelikle habere konu olan olay (rapor hazırlanması) 2006 yılında gerçekleştiğinden, haberin yeni olmadığı söylenebilir. 2006 yılında hazırlanan bir raporla, 2008 yılında Bakanlar Kurulu'na sunulan bir yasa taslağı arasında neden sonuç ilişkisi kurulması da haberi "doğruluk" unsuru açısından sakatlamaktadır.

Öte yandan, haber metnini 5N 1K formülüyle irdelediğimizde habere konu olan raporun tarihinin haberde yer almadığı açıkça görülecektir. Raporun tarihi, haberde belirtilmiş olsa, olayın yeni olmadığı, dolayısıyla yasa taslağıyla da bir bağlantısının bulunamayacağı ortaya çıkacağından, gazete bu unsuru gizleyerek okurlarını yanıltmayı tercih etmiştir. Üstelik gazete haberi kaynağından doğrulatmak gibi bir sağduyu da göstermemiştir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious