Sabancı, ekomonik tavsiyelerde bulundu

  • Giriş : 28.06.2006 / 00:00:00

Ömer Sabancı, ekonomide son günlerde yaşanan gelişmeler karşısında daha fazla çaba içinde olunması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Adana Genç İşadamları Derneği'nin Hiltonsa Oteli'nde düzenlediği "01 Adana İş ve Meslek Ödülleri" törenine katılan Sabancı, 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında ekonomik ve siyasi istikrar açısından gösterilen çabaların olumlu olduğunu, Türkiye ekonomisinin 2002-2005 yılları arasında başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Alınan mesafenin gelecek adına ümit verici ancak tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Sabancı, "Son günlerde yaşadığımız gelişmeler daha fazla çaba içinde olmamız gerektiğinin sinyallerini vermiştir. Ekonomimizin bugüne kadar sergilediği başarının ardında olumlu seyreden uluslararası konjonktürün rolü yadsınamayacak boyutlarda olmuştur. Uluslararası konjonktürün eskisi kadar olumlu olmadığı bugünkü ortamda yapılması gereken ekonomimizi giderek daha sağlam temellere oturan yapıya getirmektir." dedi.

Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar bulunduğunu, uluslararası gelişmelerin ekonomiyi kontrol dışına çıkarmaması için Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz kaynaklarını doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile karşılaması gerektiğini kaydeden Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bunun için de Türkiye'de yatırım yapmanın cazip hale getirilmesi elzemdir. Yalnız yabancı sermaye değil yerli sermaye yatırımları önündeki en büyük engelin kayıt dışı ekonomi olduğunu her fırsatta söylüyoruz."

Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini veya AB'ye entegrasyonu istediklerinde bunun daha çok büyük sanayiyi ilgilendiren konu olarak algılanmamasını isteyen Sabancı, asıl vurgulamak istediği sektörün KOBİ'ler olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın KOBİ'lerinin yabancı ülkelerde yatırım içinde olmasına rağmen Çin'e gitmeye güçleri yetmediğini anlatan Sabancı, buraya gitme yerine Türkiye'ye gelmeyi istediklerini belirtti. Sabancı, "Yurtdışındaki muadillerimizin de ifade ettiği gibi Türkiye Avrupa için bir üretim üssü olabilir. Avrupa'nın yeni sanayileşme hedeflerini ortaya koyduğu Lizbon Stratejisi'nde en önemli ayaklardan biri KOBİ'lerin gelişmesi. Burada dikkat çekmek istediğim konu şu; Türkiye Avrupalı KOBİ'lerin Çin'i olabilir." şeklinde konuştu.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan ve 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı Stratejisi'ni çok başarılı bulduklarını dile getiren Sabancı, bu planın bir an önce detaylandırılarak uygulamaya geçirilmesini istedi. Sabancı, "KOBİ'ler için özendirici politikalar oluşturulması, kayıt dışı ekonominin peşinin kovalanması, bölgesel ve sektörel önceliklerin belirlenerek kalkınma politikaları oluşturulması ve büyük yatırımların Türkiye'ye çekilmesi şimdi daha fazla önem kazanmıştır." dedi.

Törende konuşan AGİAD Başkanı Vedat Gizer de, dernek olarak Adana'nın dinamiklerinin birleştirilmesinden yana olduklarını belirterek, düzenledikleri ödül töreni ile mesaj vermeye çalıştıklarını kaydetti. Adana'nın Gayri Safi Milli Hasıla'dan aldığı payın yükselmesini, rakamların karamsarlık ortaya çıkarmamasını arzuladıklarını söyleyen Gizer, vasıfsız göçün önüne geçilmesini de istedi.

"01 Adana İş ve Meslek Ödülleri" 65 firma ve kişi arasından 7 kategoride verildi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; AGİAD Onur Ödülü TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'ya verilirken, Yılın İşadamı Ödülü Fırat Karali'ye; Yılın STK Projesi Ödülü Adana Sokak Çocukları Derneği'nin Sokaktan Geleceğe Projesi'ne verildi.

Yılın Genç Girişimcisi Ödülü'ne Alpertunga Taşdurmaz; Müşteri Odalı Hizmet Ödülü'ne Bossa Denim; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne Ekin Özel Eğitim; Garanti İnovasyon Ödülü'ne Tadım Sebze Meyve layık görüldü.

Geceye Adana Valisi Cahit Kıraç, Emniyet Müdürü Mehmet Cebe, Sanayi Odası Başkanı Ümit Özgümüş, Ticaret Odası Başkanı Şaban Baş, iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious