Sabit ücret yasal ve haklı bir uygulama

Sabit ücret yasal ve haklı bir uygulama.11942
  • Giriş : 11.02.2009 / 23:15:00
  • Güncelleme : 11.02.2009 / 23:18:24

Türk Telekom'un sabit ücret uygulaması hakkında abone tarafından açılan dava temyize gitti ve Yargıtay sonuçladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Akdemir, "Sabit ücret konusunda yaşanan son hukuki gelişmenin ve sabit ücret konusundaki nihai ve emsal nitelikteki yargı kararının kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale gelmiştir. Türk Telekom'un sabit ücret uygulaması hakkında bir abonemiz tarafından açılan davada alınan kararın şirketimizce temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay tarafından yapılan mdeğerlendirme sonucunda, sabit ücretin yasal ve haklı bir uygulama olduğu teyit edilmiş, böylece şirketimizin bu konudaki uygulamasının haklılığı daha önce verilmiş olan kararlar doğrultusunda bu konudaki en üst yargı makamı olan Yargıtay tarafından hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bir kez daha herkesi bağlayıcı şekilde karara bağlanmıştır.

Söz konusu kararda özetle sabit ücretin, herkesin makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından eşit şekilde yararlanmasının sağlanması için alınması gerektiği, Yasa ile belirlenen bir ücret olduğu, Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanan tarifenin bir parçası olduğu, Türk Telekom tarafından yapılan enerji tüketimi, teknik donanım, bakım ve yönetim gibi masrafların karşılığı olduğu, Sabit ücret uygulamasına yurtdışındaki telekomünikasyon firmalarınca da başvurulduğu, gerekçeleri ile haklı ve hukuka uygun olduğu belirtilmiştir.

Yargıtay'ın söz konusu kararında ayrıca, sabit ücret alınmaması durumunda çok telefon kullanandan sabit masrafları da karşılayacak şekilde aşırı derecede yüksek ücret alınması, az veya hiç telefon kullanmayanlardan ücret alınmaması buna rağmen her iki grubunda telefon hattının her an kullanıma hazır halde bulundurulması anlamına gelir ki bu durum aboneler arasında adaletsizlik yaratacağı ve bu sonucun hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle telefon abonesi olan herkesin, hiç başkalarını aramasa, telefonla hiç konuşmasa dahi, hattın kendisine tahsis edilip bağlı kalması, her an başkalarının araması veya başkalarınca aranarak konuşması için hazır bulundurulması karşılığında bir sabit ücret ödenmesinin hukuka uygun olduğuna hükmedilmiştir.

Yüksek mahkeme tarafından, sabit ücret hususunda belirtilen yasal dayanaklar göz önünde bulundurularak, daha önce Türk Telekom aleyhine sonuçlanan ve sabit ücret alınmaması yönünde verilen mahkeme kararının Türk Telekom lehine bozulmasına karar verilmiştir. Bu itibarla sabit ücret uygulamasının hukuka uygunluğu konusunda Yargıtay tarafından konuya son nokta konulmuş olup bu konuda artık herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Türk Telekom'un sabit ücret uygulamasının haklılığı ve hukukiliğini teyit eden bu karar bu konuda yapılacak tüm başvurula emsal teşkil edecektir" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*