Sağlık Bakanlığı rapor ücretlerini kaldırdı

Sağlık Bakanlığı rapor ücretlerini kaldırdı .9915
  • Giriş : 20.07.2007 / 17:10:00

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında kanser taraması, evlilik öncesi, sürücü belgesi, işe giriş raporları ve portör tetkiklerini ücretsiz hale getirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Turan Buzgan Sağlık Bakanlığında yaptığı açıklamada, Müsteşar Orhan Gümrükçüoğlu imzasıyla, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki değişiklikleri içeren yeni bir genelge hazırlandığını bildirdi. Buzgan, daha önce birinci basamak sağlık kuruluşlarında evlilik öncesi tetkikler için 75 YTL, işe giriş raporları için 24 YTL, sürücü belgeleri için 20 YTL, talasemi tetkiki için 84 YTL portör tetkiki için alınan 15 YTL’nin artık alınmayacağını duyuru.

Genelgeye göre, bundan böyle birinci basamakta yapılan hemoglobinopatiler, diğer kalıtsal kan hastalıkları, endokrin ve metobolik hastalıklara ait tüm tetkik ve taramaların ücretsiz hale getirildi.

Ücretsiz gerçekleşecek diğer tetkik ve işlemler şöyle:

“Birinci basamak hekimleri tarafından istenmesi şartıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, bölge müdürlükleri ve halk sağlığı laboratuarları, salgın hastalıklara yönelik epidemiyolojik analizler veya salgın hastalık tehlikesine yönelik analizler ve kontrol programına yönelik sürveyans analizleri, portör (gıda sektöründe çalışan kişilere yönelik olarak yapılan) tetkikleri, evlilik öncesi yapılan tetkikleri için kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve sosyal güvenlik kurumlarına fatura edilmeyecek. Ancak doğrudan kişiye yönelik olmayan su analizi, atık su tetkikleri, gıda analizi ve benzeri analizler ile birinci basamağa yönelik olmayan diğer işlemler kapsam dışı bırakılacak.

Kanser erken teşhis ve tarama merkezlerinde (KETEM) verilen sağlık hizmetlerinden birinci basamak hizmetlerine yönelik olarak ve hekim tarafından istenmesi şartıyla tarama amaçlı yapılan mamografi, meme ultrasonografisi, pap smear ve gaitada gizli kan için kişilerden herhangi bir ücret istenmeyecek ve sosyal güvenlik kuruluşlarına fatura edilmeyecek.”

Turan Buzgan ilgili genelgeyle bu uygulamaların 1 Temmuz gününden itibaren geçerli olduğunu hatırlatarak, bugüne kadar bir ücret alındıysa vatandaşların ilgili kuruma giderek paralarını geri alabileceğini kaydetti.

Bu genelge kapsamındaki birinci basamak hizmetlerini sunacak sağlık kuruluşları şöyle:

“Sağlık Ocağı, Verem Savaş Dispanseri, Sıtma Savaş Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ve Bağlı Birimleri, Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmet Birimleri Hemoglobinopati Tanı Merkezleri, KETEM’de yapılan kanser tarama maksatlı sağlık hizmetleri, Refik Saydam Hıfszıssıhha Merkezi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Laboratuarlarının birinci basamağa yönelik sunduğu sağlık hizmetleri.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious