Sağlık çalışanları haklarını arıyacak!

Sağlık çalışanları haklarını arıyacak!.8647
  • Giriş : 10.03.2009 / 18:01:00

Sağlık çalışanları, 12 Martta işe 2 saat geç başlayacak, acil servislerin önünde görüşlerini, tepkilerini, taleplerini hastalarla ve kamuoyuyla paylaşacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

14 Mart Tıp Bayramı'nda ise Taksim'de "Sağlık Hakkı Yürüyüşü" yapılacak.
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Sarı, SES İstanbul Şubeleri adına Songül Beydilli, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Mustafa Düğencioğlu, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Kazım Genç ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Mart ve 14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin bilgi verildi.

Ekonomik kriz ve işten çıkartmalar nedeniyle vatandaşların sosyal güvencelerini kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu durumdaki vatandaşların 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) uyarınca ücretsiz muayene olabileceği acil servislere müracaat ettiği kaydedildi.

Sağlık alanında yapılan düzenlemelerin tablonun giderek kötüleşeceğini gösterdiği iddia edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Sağlık çalışanları, sağlık alanında yaşanan erozyona, yıkıma, olumsuz gidişe dur demek için 'İş Güvencesi/Can Güvencesi/Gelir Güvencesi/Mesleki Bağımsızlık Güvencesi/Herkese Eşit, Ücretsiz Sağlık Güvencesi' talepleriyle eyleme geçiyor. Haklarımız ve geleceğimiz için birleşik mücadelenin önemine ve gerekliliğine inanan örgütler olarak, kriz bahanesiyle ümüğümüzün sıkılmasına, işimizin, umutlarımızın ve geleceğimizin elimizden alınmasına, haklarımızın tırpanlanmasına ve faturanın çalışanlara ve yoksul, işsiz toplum kesimlerine çıkartılmasına sessiz kalmayacağız, izin vermeyeceğiz. Sağlık çalışanları olarak 14 Martta da Taksim'de yapılacak olan 'Sağlık Hakkı Yürüyüşü'ne katılacağız."

Açıklamada, 12 Martta gerçekleştirilecek eylemde, birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımının aksatılmayacağı, acil servislerin eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edileceği kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*