Sağlık raporu almak kolaylaştırılıyor

  • Giriş : 25.04.2007 / 00:00:00

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen tasarıyla, kurul raporu yerine, tek hekimin imzasıyla verilecek sağlık raporu ile ilaç alınabilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün başkanlığında toplanan Komisyonda, Bazı Kanunların Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alındı.

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu, ilaçların tek hekim imzasıyla verilecek sağlık raporuyla alınmasının yerinde bir uygulama olacağını belirterek, ortez ve protez alımları için sağlık kurulu raporu alınması uygulamasına ise devam edilmesini istedi.

Kurtulmuşoğlu, ortez ve protez gibi tıbbi araç ve gereçlerin yüksek fiyatlarda olduğunu; bunların tek hekimin imzasıyla hastalara verilmesinin, suiistimale açık olacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünivar, tasarıyla raporlardaki bürokrasinin azaltılıp, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Komisyonda yapılan düzenlemeyle ortez ve protez alımlarında sağlık kurulu raporu uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

-HEYET OLUŞTURULACAK-

CHP Mardin Milletvekili Mahmut Duyan, Mardin'de bir hastaya verilmesi gereken raporun verilmediğini; sağlık kurulu raporlarının hastaya bakılmadan, kağıt üzerindeki değerlendirmelerle verildiğini söyledi.

Hastayı sağlık kurulu üyelerinin yanına götürerek durumunu izah etmeye çalıştığını belirten Duyan, ''Daha önce 15 yıl hekimlik yapmış bir milletvekili olarak, ben bile hastanın derdini anlatamadım'' dedi.

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Kurtulmuşoğlu ise sağlık kurullarından Sosyal Güvenlik Kurumuna geçenlerin, bakanlık üstü yetkilerle donatılmış gibi hareket ettiklerini ileri sürdü.

''Uygunsuz verilen bir rapora'' itiraz ettiğini ifade eden Kurtulmuşoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinden, ''Sağlık Bakanlığı ne karışır'' cevabını aldığını bildirdi. Kurtulmuşoğlu, ''Sosyal Güvenlik Kurumunu bir inceleyelim. İlaçların geri ödemesi 6 aydır yapılmıyor. Hizmet veren işletmeler, adeta cezalandırılıyor. Sağlık Bakanlığının yaptığı güzel hizmetleri gölgeletmeyelim'' diye konuştu.

Komisyon Başkanı Cevdet Erdöl, Komisyonun bazı üyelerinden oluşacak bir heyetle konunun incelenmesini, ilgili kesimlerle görüşülerek sorunun giderilmesi yönünde çözüm önerileri üretilmesini önerdi.

Komisyon üyelerince de kabul gören Erdöl'ün önerisi üzerine, milletvekillerinden heyet oluşturuldu.

-İLAÇ RAPORU ALIMLARI...-

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre, Devlet Memurları Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan ''sağlık kurulu raporu'' ile ''resmi sağlık kurulu raporu'' ibareleri, ''sağlık raporu'' olarak değiştiriliyor.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının, vatandaşlardan ve çalışan personelden istediği sağlık kurulu raporları yerine, tek hekimin imzalayacağı sağlık raporu geçerli olacak.

Raporla verilen ilaçlarda istenen sağlık kurulu raporu yerine tek hekimin imzalayacağı sağlık raporu geçerli olacak.

Sağlık raporlarında, resmi-özel ayrımı ortadan kaldırılacak. Özel kuruluşlardan verilecek sağlık raporlarıyla da ilaç alınabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious