Sağlık raporu olmadan evlenilemeyecek

  • Giriş : 08.12.2006 / 00:00:00

Evlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İçişleri Bakanlığı, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilecek.
Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkili olacak.
Kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir içindeki belediye evlendirme memurlukları için büyükşehir belediye sınırları, diğer belediye başkanları veya görevlendirecekleri memurlar için yetki alanında bulunan il, ilçe ve belde belediye sınırları, muhtarlar için o köy sınırları çerçevesinde olacak.
Yurt dışında, büyükelçi ve başkonsolosun yanı sıra Dışişleri Bakanlığının konsolosluk işlerini yürütmek amacıyla yetki vereceği görevliler de evlendirme yetkisine sahip olacak.
Evlenmek için müracaat edenlerden imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sağ yerine sol elinin işaret parmağının izi alınacak.
Sol el işaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklinde olacak. Sol elin olmaması halinde sağ el için aynı işlem uygulanacak.
Evlenme için resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu gerekecek. Rapor olmadan evlenme yapılamayacak. Önceki düzenlemede, müstakbel eşlerden birinin isteği üzerine sağlık raporu gerekiyordu.
Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecek.
YÜZLERİ AÇIK OLMAK KAYDIYLA BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAF
Evlenme için verilecek fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekecek. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilecek.Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran, gerçek kimliğini saklayarak bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptıran ve evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimseler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun çeşitli cezalar öngören230. maddesi uyarınca işlem yapılmak Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious