Sağlıkta yap-kirala-devret modeli

  • Giriş : 23.07.2006 / 00:00:00

Artık özel veya tüzel kişiler kendisine veya Hazineye ait arazi üzerinde sağlık tesisi kurabilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik bugünkü Resmi
Gazetede yayımlandı. Buna göre, kurulması planlanan sağlık tesislerine öncelikle Yüksek Planlama Kurulunca onay verilecek. Sağlık tesislerinin tıbbi hizmet alanları sadece Sağlık Bakanlığınca işletilebilecek.

Mevcut sağlık tesislerindeki tıbbi hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanlar da, yine buraların işletilmesi karşılığında özel veya tüzel kişilerce yenilenebilecek.
Sağlık tesisi, öngörülen süre sonunda her türlü takyidat, yükümlülük, şerh, borç, taahhütlerden ari olarak, normal aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına devredilecek. Sağlık tesisinin devir aşamasında sözleşmede yer alan şartları taşıyıp taşımadığı oluşturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilecek.

''Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Modeli'' adı verilen modele göre 2006-2008 yılları arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplam 7 bin 275 yataklı birer sağlık kampüsü yaptırılması planlanıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious