Sagra Gıda satışa çıktı

Sagra Gıda satışa çıktı .6618
  • Giriş : 16.07.2007 / 13:21:00

TMSF, Sagra Gıda'yı 39 milyon dolar muhammen bedel ile satışa çıkardı

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sagra Gıda'nın ticari ve iktisadi bütünlüğünün satışı için ihale açtı.

TMSF'nin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, TMSF, Sagra Gıda'dan haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayan varlıkları satacak.

Fon'un 27 Nisan 2007 tarihli kararı ile oluşturulan satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

Muhammen bedel 39 milyon dolar

Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli, 39 milyon dolar olarak belirlendi. İhale 25 Eylül 2007 tarihinde, saat 11.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma sırasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında, ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 28 Eylül 2007 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious