Şahin: 97 delege seçim istedi

  • Giriş : 20.02.2007 / 00:00:00

Bakan Şahin, Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun toplanması için imza veren delege sayısı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Şahin, toplantı için imza veren delege sayısının 97 olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu siyasi iradenin 'baskı' yapması anlamlı da değildir, mümkün de değildir" dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 16 Ocak 2007 itibariyle, Futbol Federasyonu Genel Kurulunun toplanması çağrısında bulunan delege sayısının 97 olduğunu bildirdi. Şahin, CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Futbol Federasyonu Genel Kuruluna ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, Federasyonun, başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlemlerinin spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olduğunu vurgulayan Şahin, kanunun ilgili maddesine göre, ”Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak üzere, Spordan Sorumlu Bakanın, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabildiğini” anımsattı.

Bakanlığın gözetim ve denetim yetkisini fiilen işler hale getiren tek mekanizmanın, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı olduğunu bildiren Şahin, şöyle devam etti: “Ancak ve ancak, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, inceleme ve soruşturma raporları sonrasında, raporun ortaya koyduğu tespit ve önerilere göre ve yine ancak 'dolaylı olarak' ilgili Bakan, anılan yetkisini kullanabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki nihai karar merci Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu, nihai karar verenler ise Genel Kurulun değerli üyeleri ve onların özgür iradeleridir.

Spordan sorumlu Bakan olarak, göreve geldiğim günden bugüne kadar, Kanunun bana tanıdığı bu sınırlı yetkiyi dahi, bir kez olsun kullanmadım.”

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 2 Şubat 2007 tarihli “İnceleme Raporu”na göre, 9 Ocak 2007 itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkalığına ulaşan, seçim talepli olağanüstü Genel Kurul toplanma çağrısında bulunan delege sayısının 90; 16 Ocak 2007 itibariyle ise bu sayının 97 olduğunu bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti: “Vurgulanması gereken asıl nokta, spor yönetiminde 'özerklik' sürecine ilişkindir.
Spordan sorumlu Bakan olmamdan bu yana geçen süre içinde Türkiye'deki spor federasyonlarının sayısı artmakla kalmamış aynı zamanda neredeyse tamamı özerk hale gelmiştir.

Halen, Türkiye Futbol Federasyonu hariç, toplam 57 spor federasyonundan 54'ü özerk bir yönetime kavuşmuştur. Bunu gerçekleştiren bir siyasi iradenin, Futbol dahil herhangi bir spor dalında, 'cepheleşme', 'restleşme' yahut, 'baskı' yapması anlamlı da değildir, mümkün de değildir.”

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious