Şans oyunları tasarı kabul edildi

  • Giriş : 14.03.2007 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulunda, şans oyunlarında dağıtılan ikramiye tutarları ve kamuya aktarılan payların yeniden düzenlenmesini öngören kanun tasarısı kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kanuna göre, üç ayrı kurum ve kuruluş tarafından tertip edilen şans oyunları hasılatı üzerinden alınan vergiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan kaynak aktarımlarındaki dağınıklık ve karmaşıklığa son verilecek.

Şans oyunlarında ödenecek ikramiyeler, oyun planlarıyla belirlenecek. Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının yüzde 40'ından az, yüzde 59'undan fazla olamayacak. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilecek.

Hasılatı önceden öngörülen oyunların oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak, hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler, oran olarak belirlenecek.

İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.

Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkı sahibi kuruluşa ödenecek paylar ile at yarışları hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan şans oyunları hasılatından Futbol Federasyonuna, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve spor kulüplerine aktarılan tutarlar, bu orana dahil olacak.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, Şans Oyunları Vergisine (ŞOV) tabi olacak. Verginin matrahı şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarı olacak. Verginin mükellefi; kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlar, bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileri olacak.

ŞOV, at yarışlarında yüzde 7, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.

ŞOV; Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider olarak kullanılamayacak, hiçbir vergiden de mahsup
edilemeyecek. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

KAMU PAYININ DAĞITIMI

Yıllık şans oyunları kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulacak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken bu pay dikkate alınacak.

İlgili kurum ve kuruluşların bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve mali tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azami 3 ay içinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanacak ve bu tutarlar, yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılacak. Bu karşılaştırma sonucunda varsa eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık Merkez Saymanlığına yatırılacak. Fazla hesaplanan tutarlar ise takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilecek.

BELEDİYELER EĞLENCE VERGİSİ ALMAYA DEVAM EDECEK

Belediyeler, müşterek bahislerden eğlence vergisi almaya devam edecek.

Düzenleme kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlama, 2008 yılı sonunda günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilecek.

Ancak, yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oran; Türkiye Jokey Kulübü için yüzde 26, Futbol müsabakalarında müşterek bahis için yüzde 38, Milli Piyango İdaresince düzenlenen şans oyunları için ise yüzde 18 olarak uygulanacak.
Bakanlar Kurulu, bakanlığın teklifi üzerine ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleşmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak, bedeli Milli Piyango İdaresince karşılanmak üzere, idarenin unvan ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınacak.

Bu tesisler için yapılacak harcamalarla Milli Piyango İdaresinin 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları, Kamu İhale Kanununda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamalara tabi olmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious