Şans oyunlarında ikramiye artıyor

  • Giriş : 20.12.2006 / 00:00:00

Şans oyunlarına yeni düzenleme geliyor. Dağıtılacak ikramiye tutarlarının artırılmasıyla, şans oyunlarına olan talebin artırılması ve kamuya daha fazla kaynak sağlanması hedefleniyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Şans oyunlarında dağıtılan ikramiye tutarlarının yükseltilerek talebin artmasını ve bu yolla kamuya daha fazla kaynak sağlanmasını, yurtdışı orijinli illegal oyunlara yöneliminin de engellenmesini öngören yasa tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla üç ayrı kurum ve kuruluş tarafından tertip edilen şans oyunları, hasılatı üzerinden alınan vergiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan kaynak aktarımlarındaki dağınıklık ve karmaşıklığa son verilmesi amaçlanıyor.

At yarışları ile Futbol müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5, diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanırken, Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olacak.

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kullanılamayacak, hiçbir vergiden de mahsup edilemeyecek. Bu verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkili olacak.

Yıllık şans oyunları kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulacak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yıllık bütçesine ödenek ayrılırken bu pay dikkate alınacak.

Şans oyunları ve kamuya aktarılacak olan kaynaklarla ilgili düzenlemelerin tek çatı altında toplamasıyla, çeşitli kanunların içinde yer alan şans oyunları ve kamuya aktarılacak olan kaynaklarla ilgili düzenlemeler de yürürlükten kaldırılacak. Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanamayacak.

HAKSIZ REKABET ÖNLENECEK

Tasarının gerekçesinde ise şans oyunları hasılatı üzerinden alınan vergiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan aktarımların zamanla artırılmasından dolayı iştirakçilere ödenen ikramiyelerin giderek azaldığı belirtildi.

Bu durumun şans oyunlarına olan talebin, hiç bir verginin ve denetimin söz konusu olmadığı internet ve benzeri sanal ortamlar üzerinden çoğu yurtdışı orijinli olarak oynatılan kumar ve benzeri türdeki illegal oyunlara yönelinmesine yol açtığı kaydedilen gerekçede şöyle denildi: “Şans oyunu hasılatı üzerinden alınan vergiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlara kaynak aktarımını düzenleyen çeşitli kanunlar farklı zamanlarda yürürlüğe girdiğinden, gerek söz konusu vergi ve aktarımların matrahları gerekse bu matrahlara uygulanan oran veya maktu tutarlar, bunları tertip eden kurum ve kuruluşlara göre farklılık arz ettiği gibi, aynı kurum tarafından düzenlenen oyun türlerine göre de değişiklik göstermektedir. Yine, mevzuattaki düzenlemelerden dolayı bazı oyun hasılatları üzerinden bu vergiler alınmamakta veya aktarımlar yapılmamaktadır.

Bunun yanı sıra, kurum ve kuruluşların düzenledikleri şans oyunlarından iştirakçilere ödeyecekleri ikramiye tutarı veya oranını belirleyen yasal bir düzenleme bulunmadığından, kurum ve kuruluşlarca oyun türleri itibarıyla farklı oranlarda ikramiye verilebilmekte, bu durum oyun hasılatından kamuya aktarılan kaynak tutarlarını etkilediği gibi, kurum ve kuruluşlar arasında haksız rekabete de yol açmaktadır.”

UYGULAMADA BİRLİKTELİK SAĞLANACAK

Tasarıyla, yeni ve tek bir hesaplama metodu geliştirilerek uygulamada birlikteliğin sağlanması, dağıtılacak ikramiye tutarlarındaki artış sayesinde şans oyunlarına olan talebin artırılarak, kamuya daha fazla tutarda kaynak aktarımının sağlanması ile şans oyunu hasılatından ödenebilecek ikramiye oranı ile yapılacak giderlerin sınırlandırılması suretiyle, kurum ve kuruluşların kamuya aktaracakları kaynakların güvence altına alınması ve rasyonel bir yönetimin teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

Tasarıda, “Böylece uygulamada kolaylık ve basitlik; şans oyunları hasılatından aktarılacak vergi, fon ve payların dengeli bir düzeyde belirlenmesi suretiyle hizmet sunan kurum ve kuruluşların etkinliği ve verimliliğinin artırılması; kamuya intikal eden kaynakların sürdürülebilir bir şekilde güvenceye kavuşturulması sağlanmış olacaktır” denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious