Şap hastalığı ekonomiye zarar veriyor

  • Giriş : 14.09.2006 / 00:00:00

Şap hastalığı yıllık yüzde 15 süt kaybı yüzde 10 et kaybına yolaçıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Ömer Şimşek, 1 ay içinde ilçe merkezi ve 61 köydeki tüm büyükbaş hayvanların şap aşısı olacağını belirtti. Şimşek, şap hastalığından dolayı Türkiye'de yıllık yüzde 15 süt kaybı görüldüğünü belirterek, "Süt kaybından dolayı uğradığımız zarar yaklaşık 8 milyon dolardır. Et kaybı ise yüzde 10 dolayındadır. Et kaybından dolayı uğradığımız zarar ise 81 milyon dolardır" dedi.

Merkez ve köylerde 14 bine yakın büyükbaş hayvan bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, 14 bin hayvanın tamamını şap aşısı yapacaklarını belirtti. Aşıyı İlçe Tarım Müdürlüğü personeli bizzat köylere giderek 1,5 YTL karşılığında yapacağına işaret eden Şimşek, küçükbaş hayvanlar yılda bir kez büyükbaş hayvanların da yılda iki kez şap aşısı olduğunu kaydetti. Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü olarak yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde ilçe merkez ve köylerinde şap hastalığı görülmediğine dikkat çeken Şimşek, bu yüzden aşılamaya çok önem verdiklerini söyledi.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Ömer ŞimşekKurbanlık küçükbaş hayvanların da aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini belirten Şimşek, "Aşısı bulunmayan hayvanların sevkine kesinlikle izin verilmiyor. İzinsiz götürenler hakkında çok ağır para cezaları veriliyor. Vatandaşımız bu konuda dikkatli olsun" dedi.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, şap hastalığı hakkında bilgi verdi. Şap hastalığının mücadelesinde alınacak önlemlerin iki yönden ele alınabileceğine işaret eden Şimşek, "Bunlar hastalık çıkmadan önce alınacak tedbirler ve hastalık çıktıktan sonra alınacak tedbirler. Bu önlemleri şöyle sıralayabiliriz. Duyarlı hayvanlara şap aşısının periyodik olarak uygulanması, yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi, yeni alınan hayvanlara diğer hayvanlardan ayrı bir yerde 20 gün karantina uygulanması , pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20 gün önceden şap aşısının yapılması ve Veteriner sağlık raporunun alınması, ahırların girişlerinde bulundurulması gerekli paspasların veya giriş havuzlarının devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb. dezenfektan maddelerle muamele edilmesi, ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması, hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması, bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması, sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat edilmesi ve şüpheli vakalarda Veteriner Hekim'den bilgi alınması" dedi.

HASTALIK ÇIKTIKTAN SONRA ALINACAK ÖNLEMLER

Hastalıktan şüpheli hayvanların derhal ayrı bir yere alınması, ahırlara giriş çıkışların yasaklanması ve ilgililere haber verilmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, ahıra veya çiftliğe izinsiz kimsenin sokulmaması, araçların çiftliğe girişinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Şimşek, hastalık çıktıktan sonra alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Yem, saman, altlık gibi malzemelerin giriş çıkışına izin verilmemesi, hasta hayvandan bulaşan yataklık ve otların yakılması, hasta hayvanlara ait sütlerin süt satıcılarına verilmemesi, satıcıların çiftliğe sokulmaması, hastalık sönüşüne kadar hayvan alım ve satımının yapılmaması, ahırlar birden fazla ise, her biri için ayrı bakıcıların bulundurulması, şayet mümkün değil ise bakıcılarının çizme ve elbiselerinin her ahırda değiştirilmesi, çevre ahır ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, yabancıların hayvanlarını görmeleri için çağırılmaması, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait eşya, malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun sağlanması."

Şap hastalığı yüzünden ülkenin çok yüklü miktarda ekonomik kayıplarının olduğuna dikkat çeken Ömer Şimşek, "Bu kayıpları da ele alacak olursak, Süt ve et verimindeki kayıplar, hayvanların gelişmesinde gerilik, gebe hayvanlarda yavru atma, özellikle genç hayvanlarda görülen oldukça yüksek oranda ölümler, dış ticarete getirilen kısıtlamalardan doğan ekonomik kayıplar, tedavi masrafındaki maliyet, şap hastalığından dolayı ülkemizde yıllık yüzde 15 süt kaybı görülmektedir. Süt kaybından dolayı uğradığımız zarar yaklaşık 8 milyon dolardır. Et kaybı ise yüzde 10 dolayındadır. Et kaybından dolayı uğradığımız zarar ise 81 milyon dolardır. Tüm bu gerçekler gözönüne alındığında Şap hastalığının ülkemize maliyeti oldukça ağırdır. Bu yüzden bu konuda çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious