Sarıgül CHP'den ihraç edildi

  • Giriş : 12.02.2007 / 00:00:00

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Sarıgül'ün partiden ihracına ilişkin CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP YDK Başkanlığının 24 Mart 2005 tarihli Sarıgül'ün ihracına ilişkin kararı iptal etmişti. CHP, bu kararı temyiz ederek, bozulmasını istemişti.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin gerekçeli kararı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Yüksek mahkemenin bozma kararını, yerel mahkemenin Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 57. maddesinin tanıdığı yetkiyi aşarak karar vermesine dayandırdığı öğrenildi. Yerel mahkemenin esasa girerek karar veremeyeceğine işaret eden 4. Hukuk Dairesi, SPK'nın 57. maddesine göre verilen ihraç kararının şekil ve usul bakımından kanuna, parti tüzüğüne uygun olup olmadığının incelenebileceğine dikkati çektiği kaydedildi.

Yargıtay'ın işaret ettiği SPK'nın disiplin cezalara itirazı düzenleyen 57. maddesi şöyle:''Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevkeden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve içyönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı otuz gün içinde nihai kararı veren merciin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden önce ve en geç otuz gün içinde basit muhakeme usulüne göre inceleyerek karara bağlar, bu karar kesindir.'' Mustafa Sarıgül, CHP'nin 2005 yılındaki olağanüstü kurultayının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, ''Kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği'' gerekçesiyle, tüzüğün ''parti suçu'' ile ilgili 68 ve 70. maddeleri uyarınca, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. CHP YDK da 24 Mart 2005'te Sarıgül'ün oy birliği ile partiden ihracına karar vermişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious